Nyheder

Droneflyvning over ejendom

Ønsker du at flyve over privat ejendom i bymæssigt områdemed dit dronebevis, kan der opstå mange situationer du skal forholde dig til.

Et af de spørgsmål som ofte forekommer, er hvornår der skal indhentes tilladelse, og hvornår der skal orienteres, når der flyves over privat ejendom (Ved ejendom forstås der hele grunden, dertilhørende bygninger m.m.).

Det er heldigvis ret simpelt, da du blot skal forholde dig til 2 ting - Om ejendommen er tydeligt afgrænset af hegn, hæk eller mur, samt om du k…

Læs mere…

Underretning til politiet om droneflyvning

I denne guide viser vi dig, hvordan du underretter politiet om din droneflyvning i byen.

Når du som professionel dronepilot ønsker at flyve i byen med dit dronebevis, skal du underrette politiet senest 24 timer inden din flyvning.

Blanketten du skal bruge, findes på politiets webside ved at søge på drone oppe i højre hjørne.

Det er det første søgeresultat som kommer frem "Underretning af politiet forud for erhvervsmæssig droneflyvning".

Blanketten er forholdsvis simpel at udfylde, og på side…

Læs mere…

Referat af Droneforum 15 juni 2017

Der blev d. 15 juni 2017 afholdt Droneforum hos Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

Hermed følger referat udarbejdet af MyDroneAcademy. Der er derfor ikke tale om et officielt referat fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), og referatet er alene baseret på MyDroneAcademy’s opfattelse/fortolkning af hvad der skete.

Referat er udarbejdet af Andreas Krickhahn Larsen.

Dagsordnen var følgende:

  1. Velkomst
  2. Bekendtgørelser
  3. EU Droneregler
  4. Droneweb
  5. Status på straffesager
  6. SDU Orientering om und…

Læs mere…

Vejnet og droneflyvning

BEMÆRK: Denne artikel er forældet efter den nye bekendtgørelse som kom d. 1 januar 2018. Artiklen opdateres ved lejlighed.

Med dronebevis er der stadigt restriktioner for hvilke veje du må overflyve uden tilladelse fra infrastrukturforvalter.Jeg vil i denne artikel afdække hvordan du finder vejtype og infrastrukturforvalter så du kan kontakte rette myndighed første gang.

 

Bekendtgørelsen forskriver følgende:
§16 Stk. 6. Overflyvning af jernbaner, hovedveje, motortrafikveje og motor…

Læs mere…

Droner i Natura 2000 områder

Må droner flyve i Natura 2000 områder?

Der er begyndt at køre forskellige debatter om hvorvidt man må flyve med droner i Natura 2000-områder, og om der gælder de samme regler som ved særligt støjfølsomme naturområder (BL 7-15).

 

Det korte svar er: Du skal ikke forholde dig til Natura 2000-områder*

Det uddybende svar er: 

I bekendtgørelsen om flyvning med droner i bymæssigt område, står der i §16 stk. 8: Flyvning over særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 meter over …

Læs mere…

Guide til Online Dronebevis og Dronetegn

Flere efterspørger at tage dronebevis og dronetegn online, således at de kan sidde derhjemme og i ro og mag og blive klogere. Der kan være flere årsager til at vælge at tage en uddannelse online – Nogen fordi de blot vil gennemføre uddannelsen hurtigt og nemt på den halve tid, og andre fordi det er længe siden de har siddet på skolebænken, og derfor gerne vil have tingene i et roligt tempo, hvor de kan følge med.

Denne korte guide forklarer dig om hvilke muligheder der er for at tage dronebev…

Læs mere…