Droneflyvning over ejendom

Ønsker du at flyve over privat ejendom i bymæssigt områdemed dit dronebevis, kan der opstå mange situationer du skal forholde dig til.

Et af de spørgsmål som ofte forekommer, er hvornår der skal indhentes tilladelse, og hvornår der skal orienteres, når der flyves over privat ejendom (Ved ejendom forstås der hele grunden, dertilhørende bygninger m.m.).

Det er heldigvis ret simpelt, da du blot skal forholde dig til 2 ting - Om ejendommen er tydeligt afgrænset af hegn, hæk eller mur, samt om du kommer til at flyve tættere end 5 meter på bygninger på ejendommen.

Svarene skal vi finde i bekendtgørelsen om flyvning med droner i
bymæssigt område
. Her er det vigtigt at adskille begreberne ejer og lejer fra hinanden.

Ejeren er den privatperson, eller offentlige myndighed som ejer ejendommen.

Lejer er én som bor til leje i en beboelsesejendom på grunden.

Denne guide beskriver alene forholdet omkring overflyvning over ejendom. Vi tager derfor udgangspunkt i, at du allerede har kontrolleret øvrige forhold omkring din flyvning, orienteret politiet, krænker privatlivets fred, m.m.

 

Afgrænsning af hegn eller hæk

Det første vi skal forholde os til er, om ejendommen tydeligt
er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende. Hvis ejendommen er tydeligt
afgrænset, må flyvningen over ejendommen ikke ske uden ejerens tilladelse, medmindre flyvningen sker som et led i
udførelse af arbejde eller virksomhed, som efter anden lovgivning giver adgang
til ejendommen.

Hvis ejendommen IKKE er tydeligt afgrænset, må du gerne
flyve over ejendommen (grunden), men du må ikke komme tættere end 5 meter på
bygninger, uden ejerens tilladelse. 

Billede lavet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Orientering af beboere/lejere

Får du tilladelse fra ejeren
til at flyve over hans ejendom, behøver du hverken at bekymre dig om hegn, hæk,
eller mur, samt hvor tæt du kommer på eventuelle bygninger. Indeholder
ejendommen en bygning som bruges til beboelse, skal du dog orientere beboerne/lejerne såfremt du skal flyve tættere end 5
meter på beboelsesejendommen.

Bemærk at der er tale om en orientering, og ikke en ansøgning
om tilladelse. Du behøver derfor ikke at få accept fra beboerne/lejerne.

Spørgsmålet er så, hvor lang tid i forvejen man skal
orientere en beboer/lejer om flyvningen. Lejeloven regulerer kun forhold hvor udlejer har behov for at komme ”ind”
i ejendommen, så vi skal helt se bort fra lejeloven når vi snakker
droneflyvning.

Der er ingen lovgivning, der mig bekendt på nuværende
tidspunkt, regulerer hvor lang tid i forvejen du skal orientere en beboer/lejer
om en droneflyvning – så min egen personlige holdning er, at du skal bruge din
sunde fornuft, og ellers som minimum overholde samme orienteringsfrist som til politiet,
nemlig 24 timer.

 

Skema til overflyvning af ejendom med drone

 

Hvad kan forhindre dig i at gennemføre flyvningen

Ovenstående beskriver alene forskrifterne for lovgivningen
omkring droneflyvning i bymæssigt område. Du skal naturligvis også overholde
tv-overvågningsloven, persondataloven, og andre love som kan være relevante.

Du kan også blive forhindret i at gennemføre din
droneflyvning, hvis lejeren/beboeren f.eks. har besluttet sig for at holde stor
havefest på samme tidspunkt, således at gæsterne vil komme inden for dronens
sikkerhedszone.

Husk at du altid kommer længst med den gode dialog og sunde
fornuft, mere end at holde på din ret.

Hjælp til flyveplanlægning

Skal du udføre en droneflyvning og gerne vil have hjælp til flyveplanlægning, kan du bestille MyDroneAcademy til at klare hele eller dele af din flyveplanlægning. Kontakt os på info@mydroneacademy.com eller tlf. +45 6915 4060

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar