Hvad er forskellen på de forskellige dronebeviser? 

Der findes 3 almindelige kategorier for Dronebeviser

 • Dronebevis 1A (for droner der vejer mindre end 1,5 kg)
 • Dronebevis 1B (for droner der vejer mellem 1,5 kg og 7 kg)
 • Dronebevis 2 (for droner der vejer mellem 7 kg og 25 kg)

Fælles for de 3 dronekategorier er, at man skal have den samme 2 dages teoriundervisning som afsluttende med den samme teoriprøve. Man har nøjagtighed de samme muligheder for at flyve med sin sin drone i bymæssig bebyggelse med alle 3 beviser (selvfølgelig under hensyntagen til vægten på dronen).

Forskellen ligger i at den ekstra risiko en tungere drone udgør i tilfælde af uheld, betyder at man skal op til en Praktisk prøve, der skal vise at dronepiloten har fuld kontrol over dronen og kan planlægge en flyvning.

Skal man have fløjet med drone inden man starter på sin droneuddannelse og skal man vedligeholde denne flyveerfaring?

Ja - Inden uddannelsen påbegyndes skal droneføreren have flyveerfaring i form af mindst 15 flyvninger med en samlet flyvetid på mindst 5 timer uden for bymæssigt område.

Droneføreren skal efter udstedelsen af dronebeviset på forlangende af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller politiet kunne fremvise dokumentation på, at denne har flyveerfaring i form af mindst 15 flyvninger med en samlet flyvetid på mindst 5 timer med en drone i den Dronekategori som Droneføreren har dronebevis til, inden for det seneste år. 

Har droneføreren et dronebevis til flere dronetyper eller dronekategorier, opnås flyveerfaring ved at gennemføre flyvninger med den tungeste dronekategori. Er kravet om flyveerfaring ikke opfyldt inden for det seneste år, kan droneføreren opnå flyveerfaring ved at gennemføre flyvninger uden for bymæssigt område indenfor 24 måneder. Efter 24 måneder uden flyveerfaring skal Droneføreren op til et Supleringskursus hos en godkendt droneskole.

Kan jeg vedligeholde min flyveefaring i bymæssig bebyggelse?

Skal man have et CVR nr. før man kan tage Dronebevis?

Nej - Men Ejeren af den drone der flyves med skal have et CVR. nr. Dronen der flyves med skal ligeledes være forsikret og være registreret her Registrering af droner til flyvning i bymæssigt område.

Dronepiloten skal altså ikke have et CVR . nr. men blot et Dronebevis, men ejeren af dronen skal altså have et CVR nr. men behøver dog ikke at være momsregistreret.

Det skyldes at man kun må flyve i Bymæssig bebyggelse i professionelt øjemed som er defineret som følgende:

Flyvning, der foretages med henblik på at udføre bestemte opgaver, som f.eks. at inspicere en bygning eller foretage en videooptagelse til brug for en tv-udsendelse. Endvidere er anvendelse af droner til forskningsmæssige formål samt diverse tests omfattet. Professionel anvendelse af droner kan udføres af private erhvervsdrivende, virksomheder og af offentlige aktører, som f.eks. i forbindelse med kommunal eller statslig overvågning af miljø, natur og infrastruktur m.v.

 

Hvilke veje må jeg overflyve og hvor hvor skal jeg søge tilladelse?

Må man flyve om natten?

Ja - hvis man har en Natpåtegning på sit Dronebevis, må man også flyve mellem solnedgang til solopgang.

Uanset om man Dronebevis 1A, Dronebevis 1B eller Dronebevis 2,  skal man op til en Praktisk prøve som afvikles efter Solnedgang. Prøven er ens for alle 3 dronekategorier.

Hvad skal jeg forholde mig til når jeg flyver om natten? 

Må man flyve i udlandet, når man har et dronebevis?

Det er et spørgsmål som vi bliver stillet mere og mere i takt med Dronens mange anvendelsesmuligheder.

Det korte svar er, at det er umuligt at sige. Alle lande har deres egen regler og disse regler bliver ændret løbende. Derfor er det ikke muligt for os, at give anden rådgivning and at søge information på Nettet eller hos de relevante myndigheder.

Man dog sige uden et Dansk Dronebevis, er dine muligheder stærkt begrænset i udlandet og generelt vurderes det danske regelsæt, at være et af de mest omfattende.

Du kan læse mere om reglerne i de enkelte lande her - vær dog opmærksom på, at de muligvis ikke er opdateret www.dronerules.eu

Hvordan anmelder jeg en flyvning i bymæssig bebyggelse til Politiet?

Blanket til downloades her

Skal man have en speciel forsikring på sin Drone?

Ja - Droner skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på 0,75 mio. SDR, jf. artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af den 21. april 2004. Hvis din Drone vejer under 250 Gram og samtidigt ikke kan flyve over 50 km/t behøver du ikke at tegne forsikring 

Check her for den bedste og billigste forsikring

Hvad er forskellen på et dronetegn og et dronebevis?

Det korte svar er Drontegn er til hobbybrug og man kan flyve ude på landet. Dronebevis er beregnet til professionelle brugere overalt i Danmark. Det lange svar er angivet nedenfor 

 

Registrering som drone-ejer er for alle der ejer droner som ikke er mikro-droner og som ikke har drone-bevis. Har man flere droner over 250 gram, skal man stadig kun registreres én gang. Ved registreringen får drone-ejeren tildelt et registreringsnummer, som skal sættes på hver enkelt drone. 

Mikro-droner

Vejer din drone under 250 gram og har den en tophastighed på under 50 km/t, så betegnes den, i denne sammenhæng, som en mikro-drone. Er du ejer af en mikro-drone, er der ikke krav om dronetegn, ejer-registrering og heller ikke krav om ansvarsforsikring. Det er dog vigtigt at understrege at mikro-dronerne stadig er underlagt de fleste af de regler, som findes for droneflyvning.


Forsikring

Droner som vejer mere end 250 gram og/eller har en topfart på mere end 50 km/t skal være ansvarsforsikret. Se mere om det på dandrone.dk

 

Droneregler for private

For at gøre reglerne nemme at forstå har vi udarbejdet nedenstående info-grafik. Har du spørgsmål til reglerne er du meget velkommen til at

kontakt os

 

De væsentligste droneregler:

 • Maksimal flyvehøjde: 100 meter
 • Hold minimum 150 meters afstand til bymæssig bebyggelse
 • Hold minimum 150 meters afstand til offentlig vej – GÆLDER IKKE MIKRODRONER
 • Hold minimum 150 meters afstand til politistationer, fængsler og arresthuse
 • Hold minimum 150 meters afstand til kongehusets ejendomme
 • Hold minimum 150 meters afstand til militære områder
 • Hold minimum 150 meters afstand til uheldssteder
 • Hold minimum 5 kilometers afstand til offentlige flyvepladser
 • Hold minimum 8 kilometers afstand til militær flyvestation
 • Hold minimum 50 meters afstand til skibe og off-shore installationer – GÆLDER IKKE MIKRODRONER
 • Hold minimum 50 meter afstand til mennesker, med mindre disse er deltagere eller tilskuer til flyvningen – GÆLDER IKKE MIKRODRONER

Videoen her beskriver på 4 min., hvad du må med et dronetegn

Videoen her beskriver på 7 min., hvad du må med et dronetegn

Video hvor Hans Jørgen som er instruktør hos MydroneAcedemy beskriver reglerne for flyvning med et Dronetegn

 

Droneregler for erhvervsmæssig flyvning (Dronebevis)

Fra 1. september 2016 er der kommet nye regler for erhvervsmæssig flyvning med droner. Reglerne betyder at flyvningen kræver et dronebevis, som skal erhverves hos en certificeret droneskole, herunder MydroneAcademy. Dronebeviset er en uddannelse, som klæder piloten på til at begå sig med dronen, og som sikre at piloten kender til reglerne for flyvningen både på landet og i bymæssig bebyggelse. Du kan læse hele bekendtgørelsen her

 

Lad os holde dig opdateret

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, sørger vi for at holde dig opdateret, hvis der er nyt omkring dronereglerne. Desuden sender vi dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld Nyhedsbrev


Hvad må jeg med et Dronetegn og et Dronebevis?

Må man flyve med Droner i Natura 2000 områder?

Mød nogle af vores kunder 

MyDroneAcademy

“Easy to digest course well presented. Danish drone laws are very logical and easy to apply to a commercial drone operation.”

Ericsson Limited

MyDroneAcademy

“Undervisning i en god atmosfære,-gode lærere !Efterfølgende, god support vedr. ny lovgivning og regler.Gode, relevante efteruddannelses tilbud.”

Tony & Palles Droneservice IVS