Svar: Nej, selve dronen skal ikke registreres. Det er kun droneoperatøren (ejeren af dronen) der skal registreres. Alle operatørens droner skal mærkes med det samme operatør nummer.

Nej, det er ikke et krav

Det er gældende i fem år fra udstedelsen, eller indtil dette evt. annulleres af myndigheden.

Skal man have fløjet med drone inden man starter på sin droneuddannelse og skal man vedligeholde denne flyveerfaring?

Inden man kan få udstedt sit dronecertifikat skal man have praktiske kompetencer som beskrevet under vores flyvekursus - https://www.mydroneacademy.com/open-a2-praktik1

Der er ikke lovkrav til at vedligeholde din flyvning løbende (men vi anbefaler dig at gøre det). OPEN A2 kompetencecertifikat skal fornyes efter 5 år.

 

Skal man have et CVR nr. før man kan tage OPEN A2 Kompetencecertifikat?

Nej - Droneoperatøren (den der ejer dronen) eller dronepiloten (den der flyver dronen) skal have ikke CVR. nr.

Må man flyve om natten?

Ja - Det eneste du skal sørge for er at du har lys på dronen

Må man flyve i udlandet, når man har et OPEN A2 Kompetencecertifikat?

Ja - dit certifikat gælder i hele Europa. Du er dog ansvarlig for at lære de særregler der gælder i hvert enkelt land

Skal man have en speciel forsikring på sin Drone?

Ja - Droner skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på 0,75 mio. SDR, jf. artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af den 21. april 2004. Hvis din Drone vejer under 250 Gram og samtidigt ikke kan flyve over 50 km/t behøver du ikke at tegne forsikring 

Principielt skelnes der ikke mellem bymæssigt område og områder udenfor bymæssigt område. Men skal du flyve med en drone over 4kg skal du overholde følgende "udføres i en sikker horisontal afstand på mindst 150 m fra områder, der bruges til beboelse, erhverv, industri eller rekreative formål". Dette kan ikke lade gøre i et Bymæssigt miljø og derfor kan man sige at OPEN A2 er et Certifikat til at flyve i byen med - for droner under en MTOM på 4kg.

Hvilke områder må der ikke flyves i?

Områderne, der ikke må flyves i, fremgår af kortet på droneluftrum.dk eller den tilsvarende app til smartphone. Husk, at du selv er ansvarlig for at vide, hvor du ikke må flyve.

  • bærer et af klasseidentifikationsmærkerne C2
  • eller er en legacy drone uden C2 mærkning og vejer mllem 500gram og 2 kg ( indtil 1. juli 2023)
  • Vil flyve i bymæssig bebyggelse
  • og ikke flyves direkte over mennesker, medmindre den er forsynet med et klasseidentifikationsmærke
  • eller er lettere end 250 g (Se underkategorier for operationer: A1, A2 og A3 for at finde ud af, hvor du kan flyve med din drone),
  • holdes i visuelt synsfelt (VLOS), eller fjernpiloten vil blive assisteret af en UA-observatør,
  • flyves i en højde på højst 120 meter over jorden
  • ikke flyver med farligt gods

Ja, dit Dronebevis vil automatisk blive konverteret i 2021 og du vil modtage det i din eboks. Du skal flyve efter de nye regler fra 1. Januar 2021

Ja, hvis din drone har grønt blinkende lys, som kan ses fra alle sider.

Mød nogle af vores kunder 

MyDroneAcademy

“Easy to digest course well presented. Danish drone laws are very logical and easy to apply to a commercial drone operation.”

Ericsson Limited

MyDroneAcademy

“Undervisning i en god atmosfære,-gode lærere !Efterfølgende, god support vedr. ny lovgivning og regler.Gode, relevante efteruddannelses tilbud.”

Tony & Palles Droneservice IVS

MyDroneAcademy

“Fantastisk undervisning - jeg var meget usikker på mig selv til teoriprøven, men med vedholden terperi af Lilli, inden selve prøven - bestod jeg med en score på 86,7 % Maden var også god, og der var rigeligt.”

Wahl Medie

MyDroneAcademy

“Jeg kan klart anbefale MyDroneAcademy. Underviseren var meget professionel med masser af erfaring og nyttige informationer. Der var også meget god stemning inde i klasselokalet, med inkluderet god forplejning.”

Yanev Media