Praktisk flyvetræning

Vores OPEN A2 Flyvekursus har en varighed på 1 dag a' 6 timer og retter sig mod kommende Dronepiloter, der som del af deres OPEN A2 Kompetencecertifikatet ønsker at erhverve de krævede praktiske flyvekompetencer på en professionel og struktureret måde. Kurset er ligeledes velegnet til enhver, der gerne vil lære at flyve med drone og kende dens teknik, muligheder og begrænsninger - eller som vil finde ud af hvilken drone, der bedst opfylder behovene.

Du kan selvtræne i henhold til disse krav, men det er vores erfaring, at du med fordel, kan erhverve disse færdigheder på et 1 dags OPEN A2 flyvekursus med en professionel instruktør.

Vi tilbyder 15% Rabat (Vælg Pakketilbud ved tilmelding) på OPEN Flyvekurset, hvis du tilmelder dig til OPEN A2 Online kurset.

Det er vigtigt at understrege, at Droneoperatøren (den virksomhed man er ansat i) er juridisk og forsikringsmæssigt ansvarlig for, at Dronepiloten er uddannet korrekt og har de nødvendige teoretiske og praktiske kompetencer.


Der deltager max. 6 elever på kurset, som koster kr. 1.997,- ekskl. moms og varer 6 timer fordelt på 3 lektioner og frokost:

 • Lektion 1: Dronens teknik - hardware, software og vedligeholdelse
 • Lektion 2: Planlægning af flyvningen, tilladelser, underretning og sikkerhed
 • Lektion 3: Praktisk flyvning (hvis du endnu ikke har en drone, kan du selvfølgelig leje en af os)

Efter veludført kursus udsteder vi et bevis som dokumentation for, at du har gennemført professionel og struktureret praktiske træning – det er både din og andres garanti for, at du er en dygtig og sikker Dronepilot!

Læs meget mere om Flyvekursus herunder - vi glæder os til også at uddanne dig til professionel Dronepilot!

OPENA2 Certifikat


Du lærer at flyve og håndtere en drone på kun 6 timer - og opfylder samtidigt Trafikstyrelsens-anbefalinger til praktisk træning!


Generelt

Trafikstyrelsen har beskrevet de praktisk kompetencer, der skal tilegnes for at opfylde de praktiske krav til OPEN A2 Kompetencecertifikatet. Vores OPEN A2 Flyvekursus dækker alle disse krav og omfatter således procedurer og praktiske øvelser, der dokumeneterer dine evner til at:

 • Identificerer begrænsninger i forhold til operationen
 • Udføre alle manøvrer med overblik og præcision;
 • Udvise god dømmekraft og airmanship;
 • Anvende relateret teoretiske viden;
 • Til enhver tid at bevare kontrollen med dronen på en sådan måde, at der aldrig er tvivl om at Fjernpiloten behersker alle områder indenfor procedurer, sikkerhed og praktisk udførsel af en droneoperation.

Lektionsplan

OPEN A2 Flyvekurset består af 3 lektioner, der alle designet så du kan tilegne dig de nødvendige erfaringer og kompetencer til at udføre lovlige, sikre og professionelle operationer. Der serveres en let frokost med drikkevarer.

Lektion 2 (ca. 1 time) som omhandler dronens teknik, lægger vægt på forskellige dele af dronens hardware- og softwarekomponenter. Der er særligt fokus på, hvordan du teknisk kan forhindre nødsituationer og på hvordan du, hvis de alligevel opstår, kan formindske risikoen for alvorlige uheld.

Lektion 3 (ca. 1 time) omhandler flyveplanlægning. Hvis din droneoperation ikke er planlagt ordentligt, giver den i de fleste tilfælde ikke det ønskede resultat. I planlægningen indgår hvordan du skal underrette forskellige myndigheder i forbindelse med flyvningen, ligesom selve formålet med flyvningen indgår - fx inspektion af en bygning, en foto-, video- eller termisk optagelse. I denne lektion vil du også lære at foretage en risikoanalyse.

Lektion 4 (ca. 4 timer) er den praktiske flyvning. Du vil bruge alle de værktøjer, tips og tricks, som du har lært. Vores erfarne og professionelle instruktører støtter og guider dig, så efter kurset selv kan udføre professionelle operationer. 

Lektionsplanen følger Trafikstyrelsens krav

Efter gennemført kursus har du lært, prøvet og demonstreret, at du kan:

Forberedelse af droneoperationen

 • fastslå, at den valgte nyttelast er forenelig med den drone, der anvendes til operationen;

 • fastslå, at operationsområdet, er egnet til den påtænkte operation;

 • fastlægge det operationsområde, hvor den planlagte operation finder sted;

 • fastlægge operationsområdet under hensyn til dronens karakteristika;

 • identificere begrænsninger for geografiske zoner(f.eks. lufthavne, militære anlæg), og om nødvendigt anmode om tilladelse fra den enhed, der er ansvarlig for sådanne zoner;

 • identificere målene for operationen;

 • identificere eventuelle hindringer og den potentielle tilstedeværelse af ikke-involverede personer på operations-området, som kan hindre den planlagte operation;

 • kontrollere de aktuelle vejrforhold og prognosen for det tidspunkt, der er planlagt for.

 Forberedelse af flyvningen

 • vurdere dronens generelle tilstand og sikre, at dronens konfiguration er i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner i brugervejledningen;
 • sikre, at alle aftagelige komponenter er korrekt fastgjort;
 • sikre, at den software, der er installeret på dronen og Dronepilotstationen (RPS), er den seneste offentliggjorte af droneproducenten;
 • kalibrere instrumenterne, om nødvendigt;
 • identificere mulige forhold, der kan bringe den planlagte operation i fare;
 • kontrollere batteriets status;
 • ajourføre geo-awereness systemer;
 • indstille højdebegrænsningssystemet, om nødvendigt.

Flyvning under normale forhold

 • Start (Take off)
 • hover (svæve) i tilfælde af multirotordrone,
 • udføre koordinerede sving med stor radius,
 • udføre koordinerede sving med lille radius,
 • udføre flyvning i konstanthøjde, herunder ændre retning, højde og hastighed,
 • følge en sti eller vej,
 • udføre Return to home (RTH) ved anvendelse af RTH funktionen,
 • udføre landingsprocedure,
 • opretholde en sikker afstand fra hindringer, returnere til Dronepiloten, efter at dronen er blevet placeret på en afstand, der gør det vanskeligt, at
  skelne orienteringen (eksempelvis med en baggrund, der gør det vanskeligt at orientere dronen)
  udføre landingsprocedure,
 • anvende eksterne referencer til at vurdere dronens afstand og højde ,

Flyvning under unormale forhold

 • kontrollere dronen i unormale situationer:
 • håndtere en situation med indtrængen af en person på operationsområdet,
 • håndtere en situation, hvor dronen forlader operationsområdet,
 • håndtere indtrængen af en anden drone i operationsområdet,
 • håndtere en situation med tab positionskontrol som følge af eksterne fænomener,
 • genoptage manuel kontrol af UAS, når automatiske systemer gør situationen farlig,
 • udføre proceduren for tab af forbindelse.

 Efter flyvningen - briefing, debriefing og feedback

 • foretage gennemgang af operationen;
 • identificere situationer, hvor en rapport om uheld er nødvendig samt udfylde og sende denne til rette myndig-hed.
 • Udfyld logbog

 

 

 

 

 

og få mere værdi ud af din drone

- og dig selv!

Flyvekurset forøger med garanti din viden og færdigheder markant - du vil bl.a.

 • Erhverve kompetencer, der opfylder anbefalingerne til praktisk træning i OPEN A2 
 • re din drone bedre at kende
 • Lære at opdatere softwaren i din drone
 • Lære hvordan du vedligeholder din drone
 • Modtage diplom som synligt bevis på dine nyerhvervede kompetencer 
 • Få online adgang til din egen meget omfattende Uddannelsesmappe
 • Få adgang til gratis support og hjælp både før og efter kurset

Og så du er selvfølgelig omfattet af vores unikke

 


Praktisk information

og tilmelding


Praktisk Information

 • Du skal medbringe din drone.
 • Hvis du ikke har en drone, kan du leje en af os.
 • Husk at medbringe alle dine batterier fuldt opladede.
 • Du kan i et vist omfang oplade batterier på flyvepladsen.
 • Kurset bliver afholdt i Århus og København.
 • Kurset starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.
 • Du får en let frokost med drikkevarer.
 • Du behøver ingen erfaring i at flyve med droner.

Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 6915 4060 eller på mail Info@mydroneacademy.com

Med venlig hilsen

Team MyDroneAcademy

Priser og tilmelding

Flyvekursus

kr. 1.997,-

ekskl. moms.Flyvekursus inkl. lejedrone

kr. 2.497,-

ekskl. moms.

Mød nogle af vores kunder 

MyDroneAcademy

“Super godt kursus, især når man nu også bestod...:-). Instruktøren var rigtig behagelig og ligetil underviser, god til at forklare og få ting til at sidde fast...tak herfra”

Murermester Henrik Poulsen A/S

MyDroneAcademy

“Et super professionelt kursus med dygtige instruktører, der formår at gøre undervisningen i den noget tunge teori sjov og underholdende.Takket være MyDroneAcademy er vi nu klar til at udføre vores projekter med en helt ny dimension tilføjet.”

Gorm Hansen A/S

MyDroneAcademy

“Jeg vil klart anbefale MyDroneAcademy. Professionel undervisning hvor jeg virkelig følte, at underviserne havde stor erfaring og stor viden omkring emnet! Udover dette var det super lækkert, at der også var tid til sjove historier fra hverdagen og plads til div. spørgsmål, selvom programmet var presset ned til to dage! Alt i alt, god stemning hele vejen igennem og super positiv oplevelse herfra!”

MG Media Production