FLYVEKURSUS

Professionel, struktureret og EASA-anbefalet flyvetræning 

- til dig, der vil have en praktisk uddannelse af en professionel instruktør

 

Tilmeld dig her

Praktisk flyvetræning

Vores Flyvekursus har en varighed på 1 dag a' 6 timer og retter sig mod kommende Fjernpiloter, der som del af deres OPEN A2 Kompetencecertifikatet ønsker at erhverve sine praktiske flyvekompetencer på en professionel og struktureret måde. Kurset er ligeledes velegnet til enhver, der gerne vil lære at flyve med drone og kende dens teknik, muligheder og begrænsninger - eller som vil finde ud af hvilken drone, der bedst opfylder behovene.

Det er ikke et krav, at du skal opnå din OPEN A2 praktiske flyveerfaring via et kursus, men hvis du gør det, har din arbejdsgiver eller kunder dokumentation for, at du professionelt og struktureret har gennemført det EASA-anbefal-ede pensum - og det giver dem vished for, at du er en seriøs og dygtig Fjernpilot!

Der deltager max. 6 elever på kurset, som koster kr. 1.997,- ekskl. moms og varer 6 timer fordelt på 3 lektioner og frokost:

 • Lektion 1: Dronens teknik - hardware, software og vedligeholdelse
 • Lektion 2: Planlægning af flyvningen, tilladelser, underretning og sikkerhed
 • Lektion 3: Praktisk flyvning (hvis du endnu ikke har en drone, kan du selvfølgelig leje en af os)

Efter veludført kursus udsteder vi et bevis som dokumentation for, at du har gennemført professionel og struktureret praktiske træning – det er både din og andres garanti for, at du er en dygtig og sikker Fjernpilot!

Læs meget mere om Flyvekursus herunder - vi glæder os til også at uddanne dig til professionel Fjernpilot!

OPENA2 Certifikat


Du lærer at flyve og håndtere en drone på kun 6 timer - og opfylder samtidigt EASA-anbefalinger til praktisk træning!


Generelt

EASA har beskrevet de praktisk kompetencer, der bør tilegnes for at opfylde de praktiske træningsanbefalinger til OPEN A2 Kompetencecertifikatet. Vores Flyvekursus dækker alle disse anbefalinger og omfatter således procedurer og praktiske øvelser, der påviser dine evner til at:

 • Identificerer begrænsninger i forhold til operationen
 • Udføre alle manøvrer med overblik og præcision;
 • Udvise god dømmekraft og airmanship;
 • Anvende relateret teoretiske viden;
 • Til enhver tid at bevare kontrollen med dronen på en sådan måde, at der aldrig er tvivl om at Fjernpiloten behersker alle områder indenfor procedurer, sikkerhed og praktisk udførsel af en droneoperation.

Den praktiske træning skal udføres med en drone, der har samme flyveegenskaber (fx fast vinge eller rotor), kontrolordning (manuel eller automatiseret) og en vægt svarende til det certifikat, man ønsker. Dette indebærer anvendelse af en Drone med en MTOM på mindre end 4 kg og forsynet med C-mærkning i klasse 2, eller en drone på mindre end 2 kg uden C-mærkning. Anvendes en drone med både manuelle og automatiserede stabilitets-funktioner, bør den praktiske træning ske med begge kontrolordninger.

Lektionsplan

Flyvekurset består af 3 lektioner, der alle designet så du kan tilegne dig de nødvendige erfaringer og kompetencer til at udføre lovlige, sikre og professionelle operationer. Der serveres en let frokost med drikkevarer.

Lektion 2 (ca. 1 time) som omhandler dronens teknik, lægger vægt på forskellige dele af dronens hardware- og softwarekomponenter. Der er særligt fokus på, hvordan du teknisk kan forhindre nødsituationer og på hvordan du, hvis de alligevel opstår, kan formindske risikoen for alvorlige uheld.

Lektion 3 (ca. 1 time) omhandler flyveplanlægning. Hvis din droneoperation ikke er planlagt ordentligt, giver den i de fleste tilfælde ikke det ønskede resultat. I planlægningen indgår hvordan du skal underrette forskellige myndigheder i forbindelse med flyvningen, ligesom selve formålet med flyvningen indgår - fx inspektion af en bygning, en foto-, video- eller termisk optagelse. I denne lektion vil du også lære at foretage en risikoanalyse.

Lektion 4 (ca. 4 timer) er den praktiske flyvning. Du vil bruge alle de værktøjer, tips og tricks, som du har lært. Vores erfarne og professionelle instruktører støtter og guider dig, så efter kurset selv kan udføre professionelle operationer. 

Lektionsplanen følger EASA-anbefalingerne 

Efter gennemført Flyvekursus har du lært, prøvet og demonstreret, at du kan:

Forberedelse af droneoperationen

 • fastslå, at den valgte nyttelast er forenelig med den drone, der anvendes til operationen;

 • fastslå, at operationsområdet, er egnet til den påtænkte operation;

 • fastlægge det operationsområde, hvor den planlagte operation finder sted;

 • fastlægge operationsområdet under hensyn til dronens karakteristika;

 • identificere begrænsninger for geografiske zoner(f.eks. lufthavne, militære anlæg), og om nødvendigt anmode om tilladelse fra den enhed, der er ansvarlig for sådanne zoner;

 • identificere målene for operationen;

 • identificere eventuelle hindringer og den potentielle tilstedeværelse af ikke-involverede personer på operations-området, som kan hindre den planlagte operation;

 • kontrollere de aktuelle vejrforhold og prognosen for det tidspunkt, der er planlagt for.

 Forberedelse af flyvningen

 • vurdere dronens generelle tilstand og sikre, at dronens konfiguration er i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner i brugervejledningen;
 • sikre, at alle aftagelige komponenter er korrekt fastgjort;
 • sikre, at den software, der er installeret på dronen og fjernpilotstationen (RPS), er den seneste offentliggjorte af droneproducenten;
 • kalibrere instrumenterne, om nødvendigt;
 • identificere mulige forhold, der kan bringe den planlagte operation i fare;
 • kontrollere batteriets status;
 • ajourføre geo-awereness systemer;
 • indstille højdebegrænsningssystemet, om nødvendigt.

Flyvning under normale forhold

 • Start (Take off)
 • hover (svæve) i tilfælde af multirotordrone,
 • udføre koordinerede sving med stor radius,
 • udføre koordinerede sving med lille radius,
 • udføre flyvning i konstanthøjde, herunder ændre retning, højde og hastighed,
 • følge en sti eller vej,
 • udføre Return to home (RTH) ved anvendelse af RTH funktionen,
 • udføre landingsprocedure,
 • opretholde en sikker afstand fra hindringer, returnere til Fjernpiloten, efter at dronen er blevet placeret på en afstand, der gør det vanskeligt, at
  skelne orienteringen (eksempelvis med en baggrund, der gør det vanskeligt at orientere dronen)
  udføre landingsprocedure,
 • anvende eksterne referencer til at vurdere dronens afstand og højde ,

Flyvning under unormale forhold

 • kontrollere dronen i unormale situationer:
 • håndtere en situation med indtrængen af en person på operationsområdet,
 • håndtere en situation, hvor dronen forlader operationsområdet,
 • håndtere indtrængen af en anden drone i operationsområdet,
 • håndtere en situation med tab positionskontrol som følge af eksterne fænomener,
 • genoptage manuel kontrol af UAS, når automatiske systemer gør situationen farlig,
 • udføre proceduren for tab af forbindelse.

 Efter flyvningen - briefing, debriefing og feedback

 • foretage gennemgang af operationen;
 • identificere situationer, hvor en rapport om uheld er nødvendig samt udfylde og sende denne til rette myndig-hed.
 • Udfyld logbog

 

 

 

 

 

og få mere værdi ud af din drone

- og dig selv!

Flyvekurset forøger med garanti din viden og færdigheder markant - du vil bl.a.

 • Erhverve kompetencer, der opfylder anbefalingerne til praktisk træning i OPEN A2 
 • re din drone bedre at kende
 • Lære at opdatere softwaren i din drone
 • Lære hvordan du vedligeholder din drone
 • Modtage diplom som synligt bevis på dine nyerhvervede kompetencer 
 • Få online adgang til din egen meget omfattende Uddannelsesmappe
 • Få adgang til gratis support og hjælp både før og efter kurset

Og så du er selvfølgelig omfattet af vores unikke

 


Praktisk information

og tilmelding


Praktisk Information

 • Du skal medbringe din drone.
 • Hvis du ikke har en drone, kan du leje en af os.
 • Husk at medbringe alle dine batterier fuldt opladede.
 • Du kan i et vist omfang oplade batterier på flyvepladsen.
 • Kurset bliver afholdt i Århus og København.
 • Kurset starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.
 • Du får en let frokost med drikkevarer.
 • Du behøver ingen erfaring i at flyve med droner.

Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 6915 4060 eller på mail Info@mydroneacademy.com

Med venlig hilsen

Team MyDroneAcademy

Priser og tilmelding

Flyvekursus

kr. 1.997,-

ekskl. moms.Flyvekursus inkl. lejedrone

kr. 2.497,-

ekskl. moms.

Mød nogle af vores kunder