Vejnet og droneflyvning

BEMÆRK: Denne artikel er forældet efter den nye bekendtgørelse som kom d. 1 januar 2018. Artiklen opdateres ved lejlighed.

Med dronebevis er der stadigt restriktioner for hvilke veje du må overflyve uden tilladelse fra infrastrukturforvalter.Jeg vil i denne artikel afdække hvordan du finder vejtype og infrastrukturforvalter så du kan kontakte rette myndighed første gang.

 

Bekendtgørelsen forskriver følgende:
§16 Stk. 6. Overflyvning af jernbaner, hovedveje, motortrafikveje og motorveje eller flyvning tæt på sådan infrastruktur, hvor flyve- og sikkerhedsområdet, jf. § 8, dækker infrastrukturen, må ikke ske, medmindre der forinden er indhentet særlig tilladelse fra den pågældende infrastrukturforvalter.

Det kan være svært at gennemskue hvilken type vej der er tale om, og skulle det være af ovenstående type, hvem du skal have tilladelse fra. Heldigvis har vi i Danmark adgang til offentlige data om vejnettet som findes på vejdirektoratets hjemmeside.

Åben kortet

Vejkort

Fortegnelsen i venstre side viser dig hvad de forskellige farvekoder betyder. Det drejer det sig i stor grad om ejertypen for vejen og ikke hvor vidt det er en hovedvej, motorvej eller lignende, hvilket er hvad vi ønsker at vide.

Myndighed

Zoom ind på området for din planlagt flyvning og klik på vejen du ønsker at overflyve.En popup åbner sig og du får nu detaljerede informationer omkring vejens type og myndighed.Myndigheden er dem som skal give tilladelse for overflyvningen. Ofte vil du se Vejdirektoratat eller kommunens navn.I bunden finder du nogen gange feltet vejtype, og her må man ikke tro at vejtype “Vej” eller “Øvrige veje” bare må overflyves da disse kan være en hovedvej.

Vejens type

I højre side finder du et ikon som ligner en bunke papirer eller lag som det skal indikerer i det her tilfælde.Tryk på ikonet og vælg laget “Rutenummereret vejnet”.Du vil nu se at der kommer nogle tykkere røde, blå og grønne streger på kortet samt en ekstra fortegnelse over betydningen i venstre hjørne.Disse røde, blå og grønne streger er alle hovedveje, motortrafikveje eller motorveje som ikke må overflyves uden tilladelse.

Bonus info:

Hvis du trykker på området hvor du skal flyve (ikke på en vej) så får du information om kommune og politidistrikt så du ved hvor du skal sende din orientering til politien hen.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar