Droner i Natura 2000 områder

Må droner flyve i Natura 2000 områder?

Der er begyndt at køre forskellige debatter om hvorvidt man må flyve med droner i Natura 2000-områder, og om der gælder de samme regler som ved særligt støjfølsomme naturområder (BL 7-15).

 

Det korte svar er: Du skal ikke forholde dig til Natura 2000-områder*

Det uddybende svar er: 

I bekendtgørelsen om flyvning med droner i bymæssigt område, står der i §16 stk. 8: Flyvning over særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 meter over terræn må kun ske ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold og lignende.

Definitionen på et særligt følsomt naturområde findes også i bekendtgørelsen under §2 punkt 16 hvoraf det fremgår: Særligt følsomme naturområder: De områder, der fremgår af Trafik- og Byggestyrelsens bekendtgørelse BL 7-15, 1. udgave af 24. september 2012, Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark.

Der kan derfor konkluderes, at det ene og alene er de områder nævnt i BL 7-15 hvor man som droneføre ikke må flyve, medmindre at det er nødvendigt grundet opgavens art. Du derfor gerne må flyve i Natura 2000-områder som ikke er nævnt i BL 7-15 (medmindre der rent lovgivningsmæssigt er andet som begrænser dine muligheder for droneflyvning som f.eks. restriktionsområder, kolonne 3-virksomheder, lufthavne ol.)

Det skal dog understreges, at det stadig er tilladt at tage hensyn til sine omgivelser, når du udfører droneflyvninger.

Ny BL 7-15 på trapperne

D. 28 april 2017 blev udgave 2 af BL 7-15 vedtaget, og træder i kræft d. 1 juli 2017. Du finder BL 7-15 Udgave 2 her. Den nye BL 7-15 afløser den gamle BL 7-15 udgave 1 af 24 september 2012.

De nye særlige naturfølsomme områder ses neden for.

BL 7-15 udgave 2

Du kan også bruge Droneluftrum.dk som viser et komplet kort over hvor du må flyve, og hvor du skal sørge for tilladelse. De grønne viser de særligt naturfølsomme områder.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar