Nyheder

Tag dine dronebeføjelser med ud på ”landet”

Selvom du kun flyver ude på ”landet” – altså uden for deområder som klassificeres som ”Bymæssigt område”, er der en række fordele ved
alligevel at erhverve sig et Dronebevis.

  1. Du må flyve tættere på ting
  2. Du kan aflæse et flyvekort
  3. Du får kendskab til dronens teknik

Flyv tættere på ting

Når du er indehaver af et dronebevis, må du tage dine
beføjelser med ”uden for...

Læs mere…

4 Grunde til at vælge MyDroneAcademy

4 gode grunde til at vælge MyDroneAcademy

Der er mange gode grunde til at vælge MyDroneAcademy når duskal tage en dronepilot-uddannelse. Her har jeg listet de 4 vigtigste grunde,
til at vælge MyDroneAcademy.

1: Beståelsesgaranti

Vi tilbyder beståelsesgaranti på alle vores teoretiske
uddannelser. Det gør vi bl.a. fordi vi i forvejen har en meget høj
beståelsesprocent. Omkring 98-99% består teoriprøven i første...

Læs mere…

Ny bekendtgørelse gør livet lettere for dronepiloten

Der er kommet en høring til en ny bydronebekendtgørelse som forventesat blive vedtaget til at træde i kraft 1 januar 2018.

Generelt er det gode nyheder for dronepiloterne som er
indehaver af et dronebevis, men der bliver også indført et krav som gør det
mere besværligt at opnå et dronebevis efter 1 januar 2018.

 

Erfaringskrav

Overvejer du at tage et dronebevis, bliver der nu indført et
erfaringskrav som gør, at du...

Læs mere…

Vedligeholdelse af dronebevis

Når du er indehaver af et Dronebevis, skal du jf. Bydronebekendtgørelsen§7. Stk. 3 kunne dokumentere mindst 4 timers flyvning fordelt over minimum 24
vellykkede flyvninger inden for det seneste år, for at bevare dit dronebevis.

Samtidig står der i Bydronebekendtgørelsen §3 at flyvninger
i bymæssig bebyggelse kun må ske i professionelt øjemed.

Spørgsmålet er så, om du må udføre
...

Læs mere…

Natflyvning med droner

Natflyvning

For at må flyve med droner om natten i bymæssig bebyggelse,skal du have et særligt dronebevis. For at opnå det særlige dronebevis med
natpåtegning, skal du deltage på Natpåtegningsuddannelsen som er en overbygning
til dit dronebevis.

Denne guide viser dig, hvordan du skal gøre.

 

For at deltage på natpåtegningsuddannelsen skal du have et
gyldigt dronebevis, samt minimum 3 timers natflyvning uden for bymæssig
...

Læs mere…

Sikkerhedszoner omkring droner

BEMÆRK: Denne artikel er forældet efter den nye bekendtgørelse som kom 1 januar 2018. Der er ikke længere krav om, at dronen skal have redundans for at må overflyve mennesker.

I denne guide vil jeg gennemgå hvad en sikkerhedszone er,hvor stor den er og hvem som må være i sikkerhedszonen, bl.a. medhjælpere,
tilskuere, statister og andre herunder gående, cyklister og biler.

Jeg har udarbejdet et skema som skal hjælpe dig...

Læs mere…

Droneflyvning over ejendom

Ønsker du at flyve over privat ejendom i bymæssigt områdemed dit dronebevis, kan der opstå mange situationer du skal forholde dig til.

Et af de spørgsmål som ofte forekommer, er hvornår der skal indhentes tilladelse, og hvornår der skal orienteres, når der flyves over privat ejendom (Ved ejendom forstås der hele grunden, dertilhørende bygninger m.m.).

Det er heldigvis ret simpelt, da du blot skal forholde dig til 2 ting...

Læs mere…

Underretning til politiet om droneflyvning

I denne guide viser vi dig, hvordan du underretter politiet om din droneflyvning i byen.

Når du som professionel dronepilot ønsker at flyve i byen med dit dronebevis, skal du underrette politiet senest 24 timer inden din flyvning.

Blanketten du skal bruge, findes på politiets webside ved at søge på drone oppe i højre hjørne.

Det er det første søgeresultat som kommer frem "Underretning af politiet forud for erhvervsmæssig...

Læs mere…

Referat af Droneforum 15 juni 2017

Der blev d. 15 juni 2017 afholdt Droneforum hos Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

Hermed følger referat udarbejdet af MyDroneAcademy. Der er derfor ikke tale om et officielt referat fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), og referatet er alene baseret på MyDroneAcademy’s opfattelse/fortolkning af hvad der skete.

Referat er udarbejdet af Andreas Krickhahn Larsen.

Dagsordnen var følgende:

  1. Velkomst
  2. Bekendtgørelser
  3. EU Droneregler
  4. Droneweb
  5. Status...

Læs mere…

Vejnet og droneflyvning

BEMÆRK: Denne artikel er forældet efter den nye bekendtgørelse som kom d. 1 januar 2018. Artiklen opdateres ved lejlighed.

Med dronebevis er der stadigt restriktioner for hvilke veje du må overflyve uden tilladelse fra infrastrukturforvalter.Jeg vil i denne artikel afdække hvordan du finder vejtype og infrastrukturforvalter så du kan kontakte rette myndighed første gang.

 

Bekendtgørelsen forskriver følgende:
§16...

Læs mere…