Guide til EASA Drone-Regler

Drone EU logo

EASA står for European Aviation Safety Agency og er detorgan som tager sig af lovgivningen inden for luftfart i de 32 tilsluttede europæiske
medlemslande. Danmark er medlem af EASA og er underlagt de love og bestemmelser
som bliver vedtaget i EASA.

EASA har kun haft hjemmel til at regulere lovgivningen for droner over 150 kg. Derfor har der indtil videre ikke været nogle fælles europæiske bestemmelser omkring droneflyvning for de "mindre droner". Reglerne er blevet ændret, så EASA nu har hjemmel til at ændre reglerne for droner helt ned til 0 kg. Indtil videre har hvert medlemsland skulle have deres egen lovgivning.

I Danmark har vi pt. 2 lovgivninger omkring droneflyvning.

Bekendtgørelse 1256 omkring droneflyvning i bymæssig
bebyggelse
, som kræver et dronebevis

og

Bekendtgørelse 1257 landdronebekendtgørelsen om flyvning med
droner på landet
, som kræver et dronetegn.

EASA arbejder på at lave det fælles europæiske regelsæt
omkring droneflyvning mellem 0-25 kg, og regelsættet kom i høring i sommers. Nu er regelsættet blevet
renskrevet i et udkast som er blevet klargjort til vedtagelse i
EU-kommissionen
.

I denne guide vil jeg forsøge at forklare om de kommende
regler. Det skal understreges, at der er tale om et udkast, hvorfor den
endelige lovgivning kan se anderledes ud.

Ligeledes vil jeg også understrege, at denne guide er meget
forsimplet, og alene er baseret på min forståelse af reglerne, og mine
antagelser på hvordan reglerne vil fungere i praksis. 

Nye kategorier

EASA introducerer tre kategorier, henholdsvis ’Open’,
’Specific’ og ’Certified’. Der er kun lovtekst til Open og Specific som er
skrevet, hvor Certified først kommer senere.

Hvor dansk lovgivning i dag fokuserer på om du flyver i
”bymæssigt område” eller ”på landet”, fokuserer EASA-kategorierne i stedet på 3
ting;

 1. dronens opbygning,
 2. pilotens kompetencer, og
 3. risikoen ved flyvningen.

En vurdering af disse 3 elementer vil afgøre hvilken
kategori (og eventuel underkategori) som du vil havne i.

Open er kategorien med den laveste risiko, hvor Certifieder kategorien hvor en ulykke nærmest altid vil medføre betydelig skade på
ejendom eller på person med dødelig udgang til følge. Alt andet er i kategorien
Specific.

Open

Open er kategorien med flyvninger som har den laveste risiko.
Det vil typisk være mikrodroner som ikke kan gøre skade, eller ’lidt større
droner’ på ufarlige flyvninger, samt ’store droner’ som flyver langt væk fra
andre mennesker og bymæssigt område.

Open består af 3 underkategorier hvor hver kategori har lidt
forskellige krav til dronen, dronepiloten og risikoen.

Kategori A1

(Minder om Dronetegnet).

 • Overflyvning af mennesker er OK, men ingen overflyvning af større forsamling af mennesker
 • Piloten skal;
 • Være bekendt med dronen der flyves med.
 • Gennemgå online træning og bestå en online test (Gyldig i 3 år), såfremt dronen vejer mere end 250 gram.
 • Udført med en drone i én af følgende kategorier;
 • Vejer maks 250 gram hvis den er privat-bygget,
 • C0 drone = Maks 250 gram, eller
 • C1 Drone = Maks 900 gram eller 80 J

Kategori A2

(Minder om Dronebeviset).

 • Ingen overflyvning af folk som ikke er involveret i flyvningen.
 • Sikker afstand til folk som ikke er involveret i flyvningen.
 • Piloten har opnået et drone-certifikat ved at bestå en teoretisk test på en godkendt skole (Gyldig i 5 år). 
 • Dronen er Class C2 = Maks 4 kg

Kategori A3

(Minder om Dronetegnet).

 • Flyves hvor der ikke forventes andre personer som vil komme i en truende afstand til dronen, og væk fra bl.a. bymæssig bebyggelse.
 • Piloten skal have taget online træning og bestå en online test (Gyldig i 3 år).
 • Udført med en drone som er
 • Privatbygget og ikke vejer over 25 kg,
 • C3 = Maks 25 kg + sikkerhedsforanstaltninger, eller
 • C4 = Maks 25 kg + enkelte sikkerhedsforanstaltninger.

Uanset kategori, så gælder det, at alle flyvninger i
kategorien Open bliver udført VLOS og aldrig højere op end 120 meter over
terræn.

En undtagelse er, at du gerne må flyve højere op end 120
meter, såfremt du følger et fikseret objekt som er højere end de 120 meter,
ligesom reglerne i landdronebekendtgørelsen, såfremt du har fået lov af
forvalteren.

Under EASA reglerne må du overflyve dette objekt med helt op
til 50 meter, hvor du i dag kun må overflyve med 25 meter.

I nogle af kategorierne er der også krav om at operatøren
registrerer sig. Se en opdeling i skemaet fra EASA neden for:

 

EASA Drone regler i Open Kategori

 

Dronerne er inddelt i forskellige klasser (Class), hvor der
stilles forskellige krav til dronens vægt og egenskaber. Dette er en længere
beskrivelse, men kan findes i dokumentet fra EASA her. (Starter fra side 32)

Hvis din flyvning, drone eller operationsområde falder uden
for Open, vil den sandsynligvis være i Specific.

Specific

Specific er alle andre flyvninger som ikke falder under
kategorien ’Open’ (og flyvninger som ikke er så risikobetonede at en ulykke
nærmest altid vil medføre dødelig udgang – for så vil de være i kategorien
Certified).

Alle flyvninger som er under Specific kategorien skal
underlægges en risikovurdering og godkendes, med undtagelse af følgende 2
punkter

 • Operationer under Standard Scenarier.
 • Hvis man er indehaver af LUC (Light UAS
  Certificate).

Standard Scenarier

EASA udarbejder en række standardscenarier hvor der allerede
er lavet risikovurdering m.m.

Derved slipper du som dronepilot for at lave en operationsbeskrivelse
og risikovurdering, såfremt der allerede findes et standardscenarie for den
type af flyvning du ønsker at udføre.

Ved nogle ’simple’ standardscenarier skal du blot indsende
en erklæring på at du flyver efter betingelserne fra standardscenariet.

Ved andre ’komplekse’ standardscenarier skal du indsende en
ansøgning og godkendes til at flyve efter standardscenariet.

Indehavere af LUC

Man kan som pilot eller virksomhed opnå et LUC (Light UAS
Certificate) hvor man kan godkende sine egne operationer - så behøver man ikke at
skulle indsende ansøgninger og risikovurderinger for at flyve under Specific.

For at opnå et LUC skal man lave udførlige beskrivelser af
sin virksomhed, organisation, sikkerheds- og managementsystemer. Der skal
udpeges forskellige personer med ansvar for såvel sikkerhed, som for at procedurer
under LUC’en overholdes m.m.

Det er derfor ret kompliceret at opnå en LUC, og det vil
typisk kun være meget store virksomheder som vil anskaffe sig sådan én, og
måske max en håndfuld i Danmark som vil have brug for det.

Jeg vil skønne, at de fleste droneoperatører i Danmark vil
kunne klare sig ved at flyve i Open eller benytte sig af de kommende
standardscenarier i Specific.

Zoner

Går man så helt væk fra ”bymæssig bebyggelse” og
”landzoner”?
 

Både Ja, og Nej. Der vil stadig komme nogle zone-inddelinger, som
giver medlemslandene mulighed for både at lave zoner med skræpper krav, såvel
som lempeligere krav.

I Danmark kan man f.eks. forestille sig, at man omkring
Odense Lufthavn laver lempeligere zoner, når lufthavnen fungerer som
drone-testcenter.

Det kan også være, at man vælger at strøget eller kongens
have skal være helt fri af droner og mikrodroner, da droneflyvning vil være til
gene for andre mennesker.

Flyvning i andre EU-lande

Når vi får et fælles europæisk regelsæt, vil det være
nemmere som droneoperatør at udføre operationer i andre lande, da dit
certifikat m.m. også vil være gyldigt her.

Grand Fathers Right

Der kommer sandsynligvis ’Grand Fathers Right’ til dem som
har erhvervet sig et Dronebevis inden EASA-reglerne træder i kræft. Har du
erhvervet et Dronebevis, vil du opnå det certifikat der skal til, for at må
flyve i Open Kategori A2

Hvad er processen nu

EASA-reglerne er fremlagt for EU-kommissionen.
EU-kommissionen skal først godkende reglerne, hvorefter der vil komme en
indførelsesfase på 6-9 måneder. Det forventes at EU-Kommissionen vil vedtage
reglerne i slutningen af 2018, hvorfor vi kan forvente at EASA-reglerne indført
senest omkring midten/slutningen af 2019.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar