Træner du nok i ATTI mode?

Drone crash

De af jer, der har været til en flyveprøve til kategori 1b, 2, eller nattegn, er bekendt med at prøven foregår i ATTI mode, som betyder at dronen ikke får hjælp fra GPS signaler til at holde sin position. 

Den vil drive med vinden, men fastholder sin højde. Dermed skal man som pilot manuelt holde dens position ved at forøge motorkraft mod den aktuelle vindretning, for at dronen står nogenlunde stille i luften. Skal man så samtidig foretage en flyve operation, f.eks. flyve en firkant eller et ottetal, skal du nu som dronepilot ikke blot flyve operationen, men også samtidig hele tiden korrigere for vindretninger. Det kræver god træning, omtanke og erfaring.

DET ER VIGTIGT AT BLIVE VED MED AT TRÆNE ATTI MODE FLYVNING

Mange tænker efter overstået flyveprøve. Nu kan jeg da endelig slippe for den besværlige og meget trættende flyvning i ATTI-mode. Men NEJ, det bør du ikke stoppe med at træne, fordi det er denne træning der kan redde dig i en uforudset nødsituation. 

HVIS DRONEN OPFØRER SIG UNORMALT UROLIGT - Trykker jeg da bare RTH (Auto Return to Home) - Det er jo en fantastisk sikkerheds funktion.

Det rigtige svar er klart NEJ - det er det eneste man ikke bør gøre.

Der kan være flere årsager til at dronen opfører sig uroligt, og måske i værste tilfælde flyver væk fra dig. Den hyppigste årsag er vind turbulens af en så stor styrke, at dronen med sin motorkraft ikke kan holde sin position ved hjælp af GPS signaler. 

Det forekommer tit ved omskifteligt vejr. Specielt lige før og efter en regnbyge. Her kan du opleve vindstød på helt op til 16-20 m/s i en periode. Dronen vil naturligvis drive i de forskellige vindretninger, fordi motorkraften typisk kun kan håndtere op til 10 m/s.

Flyver du i byer, hvor der er høje bygninger er vind turbulens også en meget kraftig faktor, uden at det behøver at blæse særligt meget. Forskellen fra at flyve i lav højde mellem etagebyggeri, og så flyve op over tagene, kan være særdeles overraskende, fordi vindretninger over taget er i en anden styrke og retning end i gadeplan.

En anden faktor i byer, er at dronen på grund af høje etage bygninger bliver ‘skjult’ for modtagelse af et tilstrækkeligt antal GPS signaler, for at holde sin position. Dermed kan det give en klar fornemmelse af uro i dronen. Den kan ikke holde sin position.

Det kan sammenlignes med første generation af GPS’ser til biler. Her var vi heldige hvis positionen var inden for 6-10 meter i byer. Det er præcis det der sker i din drone i sidstnævnte tilfælde med få GPS signaler. Dens nøjagtighed i placering er totalt svækket, og den forsøger at rette ind efter de få signaler den modtager.

DET ER HER VORES TRÆNING I ATTI MODE On/Off VIRKELIG SKAL KOMME OS TIL GLÆDE

Systematisk træning gør, at vurderingen af situationen blot tager 1-2 sekunder i hjernen. Derefter skal resultatet af vurderingen være en ren refleks i handling.

Er vurderingen, at det er mulig mangel på GPS signaler eller mulig magnetisk påvirkning fra større jernkonstruktioner, mobilmaster, højspændingsledninger, eltog mm. Skiftes der prompte til ATTI mode der bevarer dronens højde, men bliver nu ikke forstyrret i væsentlig grad af hverken magnetisme eller mangel på position styrende GPS signaler. 

Så skal du selvfølgelig pr. refleks være klar til at holde dronens position manuelt i forhold til vinden på stedet, og efterfølgende vurdere hvor du skal forsøge at nødlande stille og roligt.

Er vurderingen, at det er turbulens omkring dronen, der er mest sandsynligt bevarer du GPS mode. I byer prøver du først at flyve lidt højere op, og vurderer om vindforholdene er mere roligt her. Eventuelt også prøve at sænke dronens højde. Dermed også en ny vurdering. Står dronen rimelig rolig i luften, fortsætter du i GPS mode og stille og roligt forsøge at nødlande.

INGEN AF OMTALTE SITUATIONER MÅ NOGENSINDE UDLØSE, AT DU AKTIVERER (RTH) knappen på din fjernbetjening.

Det er det samme som at trykke på ‘dødemands knappen’ - Er der minimale GPS signaler, eller stor magnetisk påvirkning. Finder dronen selv på en rute, med garanti ikke i nærheden af dig.

Flyv sikkert derude, og træn ATTI mode ofte - under alle vindforhold.

Spar mange penge til ‘dumme-panik’ reparationer - 

Hans-Jørgen Krickhahn
Instruktør & Censor
MyDroneAcademy


0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar