Droneflyvning ved HEMS

Vi får en del spørgsmål omkring hvordan man skal forholde sig i nærheden af HEMS. Derfor har vi begået denne artikel.

HEMS er forkortelse af ”Helicopter Emergency Medical Services”.

En HEMS er af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen defineret som: Fast helikopterflyvepladser der er etableret med det formål at servicere den landsdækkende akutlægehelikopterordning og som betragtes som værende etablerede til erhvervsmæssig lufttransport.

I praksis er det, det sted, hvor lægehelikopteren lander i nærheden af hospitaler. Helikopteren lander på en helipad, som er betegnelse for helikopterlandingsplads – deraf det store ”H”.

Du kan finde en oversigt over samtlige HEMS i Danmark på Naviair’s hjemmeside http://www.naviair.dk/page2050.aspx?q=hems

Når vi flyver med drone foreskriver ”bydronebekendtgørelsen” - Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område § 15. stk. 9 følgende:

”Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 1 km horisontal afstand fra en læge-helikopterflyveplads (HEMS), medmindre flyvningen foregår under lægehelikopterflyvepladsens banehøjde, for eksempel hvis lægehelikopterflyvepladsen ligger oven på en bygning.
Foregår flyvningen 1 - 2 km horisontal afstand fra en lægehelikopterflyveplads, må flyvehøjden ikke være højere end 50 meter over lægehelikopterflyvepladsens banehøjde.
Lægehelikopterflyvepladserne fremgår af droneluftrum.dk.”

Overordnet skal vi holde 1 km afstand fra HEMS.

Dog er det tilladt at flyve tættere på hvis HEMS er placeret ovenpå en bygning.

Hvis vi flyver i en afstand mellem 1-2 km fra HEMS, må vi højst flyve 50 meter over HEMS placering.

Set som en tegning vil det se således ud:

Er HEMS placeret i jordhøjde, må du ikke flyve med drone inden for en afstand af 1 km. Hvis du flyver mellem 1 og 2 km fra HEMS, må din flyvehøjde højst være 50 meter over landingsplatformen.

God flyvning.


0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar