Handelsbetingelser

Her kan du læse vores handelsbetingelser for køb af droenbevisuddannelsen m.m. på www.mydroneacademy.com. Når du handler hos os, er alle køb omfattet af dansk lovgivning. Har du spørgsmål, så kontakt os gerne. 

 

 

 

 

Tilmelding

Tilmeldinger kan foregå online via vores hjemmeside mydroneacademy.com, på telefon 69154060 eller på mail info@mydroneacademy.com 

Din tilmelding er ikke gyldig, førend du har betalt det pålydende uddannelsesgebyr, og din tilmelding er bekræftet af os. Enhver tilmelding kan afvises, hvis den ikke lever op til kursusprofilen og/eller adgangskravene. Disse kriterier fremgår af den enkelte kursusbeskrivelse. Det er dit eget ansvar, om du opfylder adgangskravene og erfaringskravene til uddannelsen, jfr. nærmere herom  Ved tilmelding bekræfter deltageren, at købet af uddannelsen sker i professionelt øjemed som forudsat i bekendtgørelse af 22. august 2016 om flyvning med droner i bymæssigt område.

 

Fortrydelse

Tilmeldinger er bindende og kan ikke fortrydes, da man ved tilmeldingen får adgang til kursusmateriale.

 

Betaling

Uddannelsesprisen fremgår af den enkelte kursusbeskrivelse. Prisen dækker udgifterne ved selve uddannelsen herunder forplejning, teori, evt. praktisk prøve og gebyrer til Trafik- og Byggestyrelsen for udstedelse af dronebevis. Ekstra udgifter, der må påregnes: Gebyrer til Trafik- og Byggestyrelsen for anerkendelse af merit mv. og evt. leje af udstyr til den praktiske prøve. For at din tilmelding er gældende, skal du betale det opgivne uddannelsesgebyr ved tilmelding. Medmindre andet er aftalt, vil det ikke være muligt at deltage på uddannelsen før betalingen er gennemført. Alle transaktionsomkostninger i forbindelse med betaling skal dækkes af deltageren selv. Betaling for uddannelsen trækkes på det angivne betalingskort umiddelbart efter tilmeldingen. 

 

Aflysning af tilmelding

Hvis du bliver forhindret i at deltage på en uddannelse, skal du hurtigst muligt sende os en skriftlig afbestilling på info@mydroneacademy.com Uddannelsesgebyr refunderes ikke ved afbestilling, og købet kan ikke fortrydes, eftersom der ved tilmeldingen er givet adgang til den elektroniske uddannelsesmappe og reserveret plads på et fastlagt tidspunkt. Ved afbestilling senest 14 dage før uddannelsesstart, kan vi i stedet tilbyde dig at komme med på næste ledige hold. Alternativt kan den købte uddannelsesplads overdrages til en anden deltager, du selv finder og som
opfylder adgangskravene. Ved afbestilling senere end 14 dage før uddannelsesstart kan det ikke påregnes, at vi kan finde en anden plads til dig. 

 

Aflysning af uddannelsesforløb

MyDroneAcademy har ret til at aflyse et uddannelsesforløb, fx ved sygdom eller ved for få tilmeldte, op til 2 dage før uddannelsesstart. Ved sådanne aflysninger, vil alle tilmeldte blive kontaktet hurtigst muligt og hvis muligt tilbudt alternative uddannelsestidspunkter. Hvis ikke dette er muligt, bliver det fulde uddannelsesgebyr tilbagebetalt. Der udbetales ikke anden kompensation. Ved andre uforudsete årsager til aflysning vil alle tilmeldte blive kontaktet hurtigst muligt og hvis muligt tilbudt alternative uddannelsesmuligheder. Hvis ikke dette er muligt, bliver det fulde uddannelsesgebyr tilbagebetalt. Der udbetales ikke anden kompensation.

 

Andre betingelser

Vi prøver, men kan ikke garantere, at vi kan opfylde særlige behov mht. fødevarer, allergier osv. Pas eller kørekort skal medbringes ved uddannelsesstart og på teoriprøvedagen for ID-validering. Den af MyDroneAcademy udleverede iPad kan til enhver tid overvåges og fjernstyres af MyDroneAcademy personale. Deltageren er ansvarlig for alle omkostninger, der ikke er inkluderet i kursusbeskrivelsen, herunder fx. transportomkostninger, evt. overnatning og øvrige omkostninger, der ikke er dækket af uddannelsesbeskrivelsen.

 

Holdskifte 

Ved skriftligt fremsat ønske om holdskifte senest 14 dage før kursusstart kan dette ske mod et gebyr på kr. 1.000,00 ekskl. moms forudsat, at der er ledigt på det andet ønskede hold. 

 

Garanti for 100% tilfredshed

Man kan under uddannelsesforløbet og frem til påbegyndelse af prøve få den fulde kursusafgift
refunderet, såfremt man ikke er tilfreds med forløbet. Tilfredshedsgarantien ophører, når prøve påbegyndes.

 

God sikkerhed for Beståelse

MyDroneAcademy tilbyder 2 gratis omprøver i teori på et af MyDroneAcademy valgt tidspunkt. Yderligere omprøver i teori, samt yderligere omprøver i den praktiske del faktureres med kr. 1.500 + moms pr. prøve. Ifølge de gældende regler for prøveaflæggelse kan der foretages i
alt 3 prøver i hhv. teori og praktik uden nyt teoretisk/praktisk uddannelsesforløb.

 

Betaling for ekstraordinære tjenesteydelser som aftales

Fx. Hjælp til ansøgning om tilladelser til flyvninger omfattet af bekendtgørelse om droneflyvning i bymæssigt område § 10 herunder hjælp til risikovurdering, Behandling af Merit, deltagelse i evt. sagsbehandling ift. Trafik- og Byggestyrelsen eller andre myndigheder faktureres ift. medgået tid med en timesats på kr. 1.000 + moms, og der faktureres minimum for én time. 

 

Prøver

Pas eller kørekort skal medbringes ved uddannelsesstart og til både teoretisk og praktisk prøve. Ved manglende billede ID kan prøven ikke gennemføres. Kun lommeregner og den af MyDroneAcademy udleverede låste iPad må anvendes ved aflæggelse af teoriprøven. Noter, lærebøger og lignende hjælpemidler må IKKE benyttes. Overtrædelse heraf medfører bortvisning, jfr. gældende prøvevejledning fra Trafik- og Byggestyrelsen. Den teoretiske del af uddannelsen afsluttes med en multiple-choice prøve med 30 spørgsmål, som er godkendt af Trafik-og Byggestyrelsen. Prøverne afvikles i henhold til Trafik- og Byggestyrelsens aktuelle prøvevejledning for området. For at bestå den teoretiske prøve skal mindst 24 spørgsmål besvares korrekt. Består eleven ikke den teoretiske prøve, er det muligt at få en omprøve, som ikke må være identisk med en tidligere prøve. Består eleven ikke den teoretiske prøve efter 3 forsøg, skal eleven gentage uddannelsen. for kunne gå til ny teoretisk prøve. Dronebevis til kategori 1B og 2 stiller krav om praktisk flyveerfaring (uden for bymæssigt område) på mindst 15 vellykkede flyvninger på samlet mindst 3 timer inden for det seneste år. Dronebevis 1B og 2 afsluttes med en praktisk prøve. Prøven afvikles i henhold til Trafik- og Byggestyrelsens prøvevejledning. Ønskes der dronebevis til natflyvning, skal der aflægges særskilt praktisk prøve heri. Den praktiske prøve kan først afvikles, når eleven har bestået den teoretiske prøve. For bevis til dronekategori 1B, 2 og natflyvning skal erfaringsgrundlaget tillige være opfyldt. Består eleven ikke den praktiske prøve, er det muligt at få en omprøve. Består eleven ikke en praktisk prøve efter 3 forsøg, skal eleven gennemføre yderligere træning før nyt prøveforsøg.

 

Klagevejledning

Klage over aflagte prøver kan ske til Trafik- og Byggestyrelsen indtil 4 uger efter prøvens afholdelse.

 

Persondata

Vi behandler og sikrer dine persondata efter vores datapolitik.

Med venlig Hilsen 

Team MyDroneAcademy