Handelsbetingelser

Her kan du læse vores handelsbetingelser i forbindelse med køb af uddannelser m.m. hos MyDroneAcademy.

Når du handler hos os, er dit køb omfattet af dansk lovgivning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os 


Handelsbetingelser

MyDroneAcademy’s online kurser, onsite kurser (kurser, hvor du møder fysisk op), tjenesteydelser, produkter m.m. leveres i henhold til de til enhver tid gældende handelsbetingelser, som forefindes på www.mydroneacademy.com. Handelsbetingelserne kan ændres uden varsel.

Kursustilmelding

Din kursustilmelding er ikke gyldig før vi har modtaget din betaling og bekræftet din tilmelding. Det er dit ansvar, at du/deltageren opfylder kursets adgangs- og erfaringskrav og din tilmelding kan afvises, hvis det ikke er tilfældet.

Betaling

Kursusprisen fremgår af kursusbeskrivelsen og dækker det i kursusbeskrivelsen nævnte. Der kan således forekomme ekstra udgifter ved fx leje af udstyr til praktiske kurser og prøver. Omkostninger til transport, overnatning og alle andre omkostninger, der ikke er inkluderet i kursusprisen, påhviler dig.

Medmindre andet er aftalt, kan du ikke deltage på kursus før din betaling  er modtaget. Ved betaling med betalingskort trækkes beløbet straks efter tilmelding. 

Garantier og særlige behov

Alle kursuskøb er, med mindre andet er specifikt angivet, omfattet af vores Tryghedsgaranti. Den til enhver tid gældende Tryghedsgaranti er beskrevet på www.mydroneacademy.com.

I forbindelse med onsite kurser gør vi vores bedste for at opfylde særlige behov, herunder allergier. Har du særlige  behov, bedes du informere os i god tid før kursusstart. 

Fortrydelsesret

Din kursustilmelding er bindende og kan ikke fortrydes da du umiddelbart efter tilmelding får adgang til kursusmateriale og andre ressourcer via din Uddannelsesmappe. Dit uddannelsesforløb er således begyndt og du giver derfor afkald på din fortrydelsesret, men er selvfølgelig omfattet af vores Tryghedsgaranti.

Hold- og pladsskifte

Hvis du af den ene eller anden grund bliver forhindret i at deltage, kan du skifte hold eller overdrage din kursusplads til en anden jf. vores Tryghedsgaranti.

Såfremt du ønsker at skifte fra et Online til et Onsite kursus, kan dette ske mod betaling af prisdifferencen. Du kan godt skifte selvom du har påbegyndt dit Online kursus.

Kursusaflysning

MyDroneAcademy forbeholder sig ret til, indtil 2 dage før kursusstart, at aflyse et Onsite kursus. I tilfælde af aflysning bliver du kontaktet med henblik på at aftale alternativt kursustidspunkt. Er dette ikke muligt, tilbagebetales den fulde kursuspris. Der ydes ikke anden kompensation.

Ligeledes forbeholder vi os ret til, for så vidt muligt med rimeligt varsel, at lukke for adgangen til Online kurser i forbindelse med fx vedligeholdelse, opdatering af software, nedbrud m.m. Adgangen til dit Online kursus forlænges i givet fald med den periode, det ikke har været tilgængeligt for dig. Der ydes ikke anden kompensation.

Prøveaflæggelse

Teoriprøver aflægges online som afslutning på kurset, og du skal i forbindelse med teoriprøver kunne identificere dig online (NemID) og følge prøvevejledninger og -anvisninger. Praktiske prøver aflægges hos og med MyDroneAcademy som censor, og du skal i forbindelse med praktiske prøver kunne identificere dig overfor MyDroneAcademy. Består du ikke en teoretisk eller praktisk prøve, kan du anmode om én eller flere omprøver jf. vores Tryghedsgaranti og/eller tilkøbe yderligere prøver.

Copyright og ansvar

Uanset formatet, er ethvert materiale stillet til din rådighed af MyDroneAcademy ApS udelukkende til dit personlige brug. Du må således ikke på nogen måde eller via noget medie kopiere, dele, printe eller distribuere materialet til andre. Du må dog må anvende materialet i din arbejdsgivers tjeneste, hvis denne er betaler af kurset.

Materialerne stilles til din rådighed som de er og forefindes og MyDroneAcademy ApS og/eller dets samarbejdspartnere garanterer på ingen måde, at du ved at følge materialerne eller et kursus opnår fx de færdigheder eller myndighedsgodkendelser, du ønsker. MyDroneAcademy ApS og/eller dets samarbejdspartnere påtager sig intet direkte eller indirekte ansvar for nogen form for direkte eller indirekte tab eller skade på personer, udstyr, ejendom m.m. under og efter dit kursus, eller i forbindelse med dit brug af materialet. Du er altså med andre ord altid selv ansvarlig.

Materialerne stillet til rådighed for dig er ophavsretligt beskyttet og ejes eksklusivt af MyDroneAcademy ApS og/eller dets samarbejdspartnere. Du må ikke opfordre, være årsag til eller tillade reverse engineering, demontering, de-kompilering osv. af materialerne. Du må heller ikke deaktivere eller omgå sikkerhedsforanstaltningerne tilknyttet materialerne.

Hvis du har købt et kursus med tidsbegrænset adgang til materialerne, ophører din ret til at bruge disse ved periodens udløb medmindre du på anden vis, fx via abonnement, har købt fortsat adgang hertil.

Tjenesteydelser og produkter

Tjenesteydelser omfatter fx assistance til udarbejdelse af Operationsmanualer, sagsbehandling hos Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen samt andre ad-hoc opgaver. Tjenesteydelser og produkter faktureres efter gældende prisliste eller særskilt aftale.

Persondata

Vi behandler og sikrer dine persondata som beskrevet i vores datapolitik.