Indsamling af Data

Høje vertikale objekter som f.eks. bro-konstruktioner, etagebyggerier, master, vindmøller og højspændingsledninger stiller store krav til dronepiloten. Alle vinkler skal dækkes af kameraets linse, ligesom at der skal sikres højtopløselige billeder af alle mulige skader på objektet.  

På uddannelsen lærer du hvordan du med forskellige applikationer kan indprogrammere den mest optimale flyverute. Forprogrammerede flyveruter understøtter dig i din dataindsamling, og kan reducere flyvetiden med op til 80% i forhold til manuelle flyvninger.

Samtidig lærer du at vurdere på hvilke områder den automatiske flyvning skal understøttes af manuel styring.

Tilmeld

Indstilling af Kamera

En perfekt flyvning kan vise sig at være helt ubrugelig, hvis kameraindstillingerne ikke er sat korrekt, eller mangler basale informationer som f.eks. GPS-position.

Du lærer hvordan kameraet skal indstilles for at få brugbare billeder igennem hele inspektionen.

Tilmeld

Opsætning af Ground Control Points (GCP)

Hvis din dataindsamling skal bruges til opmålinger relateret til den virkelige verden, lærer du hvordan du klargør området med Ground Control Points til din droneflyvning. Ground Control Points kan bruges til at “rette” den efterfølgende model så den passer overens med virkeligheden.

Hvis du er på en fælles opgave med en landmåler, er Ground Control Points noget som han vil benytte sig af og derfor stille krav om at det er noget du har styr på.

Forprogrammerede Flyveruter med Drone Harmony

Du kan benytte dig af forprogrammerede flyveruter til at understøtte din droneflyvning og dataindsamling når det er muligt.

På kurset lærer du at benytte Drone Harmony som er den verdensledende applikation inden for forprogrammerede flyveruter til inspektioner.

Du bliver i stand til at vurdere hvornår det er muligt at benytte sig af forprogrammerede flyvninger, og hvordan disse skal indprogrammeres i Drone Harmony applikationen.

Tilmeld

Koordinatsystemer

De forskellige koordinatsystemer har indflydelse på din dataindsamling.
I Danmark benyttes der mange forskellige koordinatsystemer og alle har hver deres fordel og ulempe.

På uddannelsen lærer du om de mest gængse koordinatsystemer og hvilken præcision som kan forventes af hver af disse.

Tilmeld

Bevis På Dine Færdigheder

Uddannelsen afsluttes med en prøve som skal bestås. Når prøven er bestået vil du få udstedt et certificeringsbevis på dine færdigheder udstedt af MyDroneAcademy og Drone Harmony.

Uddannelsen tager 2 dage og koster 8.995,- excl. moms.

På uddannelsen lærer du:

  • At indsamle korrekt data med din drone.
  • Forståelse for betydningen af overlap.
  • Hvilke kameraindstillinger der skal benyttes.
  • Hvilke funktioner dit kameraudstyr skal understøtte.
  • At forprogrammere og benytte automatiske flyvninger med applikationen Drone Harmony.
  • Klargøre området med Ground Control Points inden flyvning.
Tilmeld
mød nogle af vores kunder
hør hvad vores kursister siger

Jesper Svensgaard

University of Copenhagen

The course for certificate 1A/1B was very informative with competent teachers. The practical test was strict and constructive. In general one was challanged, informed and got a great overview of legislation, drone technicalities and pratical considerations. Can recommend the company and their drone certificate courses.

Flemming Lavsen

Alpedal/Foto Drone Fyn

Velterettelagt kursus, hvor der blev lagt vægt på det vigtige stof om hvordan man opfører sig med en drone! Og så med en inspirerende instruktør!

Læs flere anmeldelseR