SORA

Specific Operations Risk Assessment

Med denne uddannelse opnår du viden og indsigt i SORA konceptet og tilhørende dokumentation. Efter gennemført  uddannelse kan du anvende SORA processen samt udarbejde og indsende ansøgninger om flytilladelser til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.  Uddannelsen giver mulighed for feedback på egne scenarier med henblik på opnåelse af flyvetilladelse. 

 

Mød nogle af vores kunder