Praktiske prøver

Til dronebevis 1B og 2 skal du bestå en praktisk prøve

Hvad er en praktisk prøve

For at få dronebevis til dronekategorierne 1B og 2 skal du bestå en praktisk flyveprøve. For kategori 1A er der ingen krav om praktisk prøve og flyveerfaring.

Du vil under dronebevis uddannelsen få flyvetræning som dækker uddannelses-kravene til dronebevis kategori 1B og 2.

Efter endt uddannelse får du udstedt et kategori 1A dronebevis og kan senere opgraderer til en højere dronebevis kategori da du allerede har fået den krævede uddannelse og skal blot aflægge en praktisk prøve.

Når du tager dronebevis uddannelsen hos MyDroneAcademy er første praktisk prøve inkluderet i uddannelsen.

Sådan bliver du klar til den praktiske prøve

Inden du kan tage den praktiske prøve skal du have opbygget erfaring på den dronetype og dronekategori du skal til prøve i.

Flyveerfaringen skal dokumenteres i din logbog og uploades i din uddannelsesmappe inden du kan tage din praktisk prøve som foregår i manuel mode eller ATTI mode for DJI droner.

Øvelserne du skal håndterer til den praktiske prøve:

 • Flyvningen både med og uden GPS
 • Hoverflyvning i 20-40m. Dronen skal ligge stabilt
 • Flyvning i 8 tal med næsen forrest
 • Flyvning i firkant med næsen forrest hele vejen rundt
 • Test af fail-safe systemer med sender tændt og slukket
 • Simuleret nødlanding
 • Simuleret redundans flyvning hvis dronen har redundans
 • Landinger kommende fra alle 4 retninger
 • Præcisionslandinger
 • Point of interest, også kaldet nose-in. Manuel flyvning rundt om et objekt med næsen pegende mod midten hele vejen rundt og i samme afstand til objektet
 • Have styr på sikkerhedszoner under hele flyvningen

Sådan foregår den praktisk prøve

En stor del af den praktiske prøve består i at vise du kan planlægge
og udføre dine droneoperation forsvarligt. Du vil blive stillet en række
spørgsmål omkring planlægningen af opgaver forskellige steder i landet og skal kunne fortælle hvilke operative bestemmelser som gælder, hvad du skal være opmærksom på og kunne vise hvor de nærmeste flyveplads samt fortælle afstanden til denne. Husk at medbring flyvekort, tablet, computer eller andre værktøjer som du vil benytte til at planlægge dine droneoperationer.

Den praktisk prøve tager udgangspunkt i en simuleret droneoperation hvor du som drone-pilot skal planlægge din flyvning ved hjælp af de værktøjer du har lært under uddannelsen. Du vil her blive testet i teori,
blandet andet kortlæsning, notam, områder, afstande mm. 

Som afslutning på den praktisk prøve skal du foretage
en flyvning hvor du viser at du kan manøvrere dronen. F.eks. flyvning i 8 tal, præcision landing og simuleret redundansflyvning.

Krav til den praktisk prøve

Før du kan komme til den praktisk flyveprøve skal du have bestået den teoretiske prøve. Dit eksisterende dronebevis skal ligeledes være gældende. Du skal have dokumenteret flyveerfaring i form af mindst 15 flyvninger på samlet minimum 5 timer inden for de seneste 12 måneder.

Flyveerfaringen skal dokumenteres i en logbog og uploades til din uddannelsesmappe inden du kan tage din praktisk prøve. Du kan læse mere om hvilke øvelser som du skal forberede dig til i den praktiske prøve under flyvetræning.

Krav til logbog

Inden den praktiske prøve skal du indsende din logbog til os.

Din logbog skal som minimum indeholde nedenstående:

 1. Dronen (Producent, Model, Kategori)
 2. Kontrolstationen (sender, controller, kontrolstation)
 3. Droneføreren (Navn)
 4. Sted eller område for flyvningen
 5. Dato og tidspunkt for flyvningen
 6. Flyvningens varighed i minutter
 7. Maksimal flyvehøjde i meter
 8. Operationstypen (f.eks. VLOS, BVLOS, AUTONOM)
 9. Note om evt. problemer, hændelser eller havarier.

Vi anbefaler at benytte Dronelog.dk som overholder alle lovkravene.