Skal du have Dronebevis 1B/2 og Natpåtegning?

Et Dronebevis 1B/2 er til dig, som ønsker at flyve erhvervsmæssigt og professionelt med droner på op til 25 kg. i bymæssig bebyggelse. Hvis du ønsker Natpåtegning, skal du op til en praktisk prøve efter solnedgang

Hvis du har en drone på mellem 1,5 kg og 7 kg, skal du have Dronebevis 1B. Vejer din drone mellem 7 kg og 25 kg, skal du have Dronebevis 2.

Da teoriprøven til 1A og 1B/2 er identisk, skal du blot blot op til en Pranktisk prøve for at erhverve 1B/2. Du kan læse mere om hvad teorikurset indeholder her og mere om den praktiske prøve nedenfor.

Husk, at du efter at have fået dit dronebevis, løbende skal vedligeholde din flyveerfaring med mindst 5 timers flyvning om året. Denne erfaring skal være opnået i den tungeste vægtklasse, du har dronebevis til.

2019-11-15_0419
Drone praktik

Hvad er en praktisk prøve?

For at få Dronebevis1B/2 skal du bestå en praktisk flyveprøve. Du vil under den praktiske prøve få flyvetræning nok til at dække uddannelseskravene. 


Når du tager din uddannelsen hos MyDroneAcademy er du omfattet af vores Beståelsesgaranti. Så skulle du være uheldig ikke at bestå teoriprøven første gang, kan du ganske gratis tage den om - endda to gange!

Se nedenstående video, der viser hvad den Praktiske prøve består af.

 

Video om Praktisk prøve til 1B/2

Sådan bliver du klar til den praktisk prøve

Inden du kan tage den praktiske prøve, skal du have opbygget erfaring på den dronetype og dronekategori, du skal til prøve i.

Flyveerfaringen skal dokumenteres i din logbog og skal uploades i din uddannelsesmappe, inden du kan tage din praktisk prøve. Prøven foregår i manuel mode eller ATTI mode for DJI droner.

Hvis du ikke selv har en drone til rådighed, kan du leje en af os for kr. 1000,- eksl. moms

Øvelserne du skal kunne håndtere til den praktiske er:


 • Flyvningen både med og uden GPS
 • Hoverflyvning i 20-40m. Dronen skal ligge stabilt
 • Flyvning i 8 tal med næsen forrest
 • Flyvning i firkant med næsen forrest hele vejen rundt
 • Test af fail-safe systemer med sender tændt og slukket
 • Simuleret nødlanding
 • Simuleret redundans flyvning hvis dronen har redundans
 • Landinger kommende fra alle 4 verdenshjørner
 • Præcisionslandinger
 • Point of interest, også kaldet nose-in. Manuel flyvning rundt om et objekt med næsen pegende mod midten hele vejen rundt og i samme afstand til objektet
 • Have styr på sikkerhedszoner under hele flyvningen

Sådan foregår den praktiske prøve

En stor del af den praktiske prøve består i, at vise du kan planlægge og udføre dine droneoperation forsvarligt. Du bliver stillet en række spørgsmål omkring planlægningen af opgaver forskellige steder i landet og skal kunne fortælle hvilke operative bestemmelser, som gælder; hvad du skal være opmærksom på; og du skal kunne vise hvor nærmeste flyveplads er, samt oplyse afstanden dertil. Husk at medbringe flyvekort, tablet, computer eller andre værktøjer, som du vil benytte til at planlægge dine droneoperationer.

Den praktisk prøve tager udgangspunkt i en simuleret droneoperation hvor du som dronepilot skal  planlægge din flyvning ved hjælp af de værktøjer, du har lært under uddannelsen. Du vil blive testet i teori, herunder kortlæsning, notam, områder, afstande m.m. Som afslutning på den praktisk prøve skal du foretage en flyvning hvor du demonstrerer, at du kan manøvrere dronen.

drone regler
Tilfredshedsgaranti

Krav til den praktiske prøve

Før du kan komme til den praktisk flyveprøve skal du have bestået den teoretiske prøve. Dit eksisterende dronebevis skal ligeledes være gældende. Du skal have dokumenteret flyveerfaring i form af mindst 15 flyvninger på samlet minimum 5 timer inden for de seneste 12 måneder.

Flyveerfaringen skal dokumenteres i en logbog og uploades til din uddannelsesmappe inden du kan tage din praktisk prøve. Du kan læse mere om hvilke øvelser, du skal forberede dig til i den praktiske prøve under flyvetræning.

Meld dig til nu >

Krav til logbog

Inden den praktiske prøve skal du uploade din logbog til os. 

Din logbog skal som minimum indeholde nedenstående:

 1. Dronen (producent, model, kategori)
 2. Kontrolstationen (sender, controller, kontrolstation)
 3. Droneføreren (Navn)
 4. Sted eller område for flyvningen
 5. Dato og tidspunkt for flyvningen
 6. Flyvningens varighed i minutter
 7. Maksimal flyvehøjde i meter
 8. Operationstypen (f.eks. VLOS, BVLOS, AUTONOM)
 9. Note om evt. problemer, hændelser eller havarier.

Upload-linket finder du under “Ressourer” i din uddannelsesmappe.


logbog

Mød nogle af vores kunder 

MyDroneAcademy

“Har taget og bestået certificering i 1A, 2 og natpåtegning hos MyDroneAcademy - og kan klart medgive min største og uforbeholdne anbefaling.Højt kvalificerede instruktører og censorer - både på teorien og i praktis - har gjort det til en god oplevelse at tage certifikat.God og humoristisk tilgang til såvel lovgivning som de dybere tekniske emner.Dejlige kursusfaciliteter og lækker forplejning har kun gjort oplevelsen større.Endelig er den vedblivende adgang til online uddannelsesmappen med alt materiale til rådighed guld værd.Så største anbefaling herfra.”

Dronefotograf