Lovpligtigt Brush Up kursus - også kaldet suppleringsuddannelse 

Kurset er beregnet til dig, som ikke opfylder den lovpligtige flyveerfaring jævnfør nedenstående bekendtgørelse eller til dig, som som bare vil have opfrisket de nyeste regler og den nyeste viden indenfor droneverdenen. Kurset vil ligeledes for alle være en god anledning til at udvide sit netværk.

Venligst bemærk: Hvis dit dronebevis ikke er gyldigt i juni 2020, kan du ikke konverterer det til et EU dronebevis, Du vil derfor blive nødt til at tage det nye EU bevis igen. I skrivende stund vil det være en del mere kompleks end det nuværende dronebevis. Et eksempel er, at den nuværende teoriprøve består af 30 spørgsmål, hvor den nye prøve vil bestå af 70 spørgsmål. Helt generelt har vi endnu ikke det fulde overblik over konsekvenserne af de nye regler, men når TBST melder noget konkret ud, bliver MyDroneAcademy's kunder de første til at få information!

§ 7 Stk. 3. i Bydronebekendtgørelsen

Droneføreren skal efter udstedelsen af dronebeviset på forlangende af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller politiet kunne fremvise dokumentation på, at denne har flyveerfaring i form af mindst 15 flyvninger med en samlet flyvetid på mindst 5 timer i den pågældende dronekategori inden for det seneste år. Har droneføreren et dronebevis til flere dronetyper eller dronekategorier, opnås flyveerfaring ved at gennemføre flyvninger med den tungeste dronekategori. Er kravet om flyveerfaring ikke opfyldt inden for det seneste år, kan droneføreren opnå flyveerfaring ved at gennemføre flyvninger uden for bymæssigt område. Er kravet om flyveerfaring ikke opfyldt efter 2 år fra den dato, hvor kravet om flyveerfaring sidst var opfyldt, skal droneføreren gennemføre en suppleringsuddannelse på et uddannelsessted, som er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 17.

Hvad indeholder uddannelsen:

Uddannelsen bliver afholdt i tidrummet 17.30-21.30 og indeholder 5 lektioner med alt det, man skal gennemgå, for at erhverve et dronebevis - naturligvis i en komprimeret udgave - herunder:

  • Love og Regler samt Privatlivets fred
  • Kortlæsning, Kommunikation og Meteorologi
  • Dronens teknik, Software og forebyggelse af ulykker
  • Sikkerhedsprocedurer, Risikoanalyse og Flyveplanlægning

Du skal ikke op til en ny teoriprøve, men du vil naturligvis modtage bevis på, at du har deltaget i uddannelsen.

Vi ser frem til at se dig!

Drone crash

Mød nogle af vores kunder