Vedligeholdelse af dronebevis

Når du er indehaver af et Dronebevis, skal du jf. Bydronebekendtgørelsen §7. Stk. 3 kunne dokumentere mindst 4 timers flyvning fordelt over minimum 24 vellykkede flyvninger inden for det seneste år, for at bevare dit dronebevis.

Samtidig står der i Bydronebekendtgørelsen §3 at flyvninger i bymæssig bebyggelse kun må ske i professionelt øjemed.

Spørgsmålet er så, om du må udføre ”vedligeholdelsesflyvning” i bymæssig bebyggelse – altså flyve i byen, uden nogen anden grund end at vedligeholde dit certifikat. Det vil jeg besvare i denne guide.

 

Derfor skal du vedligeholde dit dronebevis

Forestil dig, at du skal på sommerferie sydpå, og har valgt at skulle flyve. Du finder nu ud af, at piloten der skal flyve dig på ferie, ikke har siddet bag roret det seneste år. Gennem det sidste år, er der måske både kommet en række ændrede procedurer og nye checklister til flyet. Og kan piloten mon nu huske sikkert og overbevisende hvordan han skal få flyet i luften – og ikke mindst, sikkert ned igen?

Selvom flyet er spækket med autopilot-systemer og et hav af hjælpefunktioner, vil du nok ikke føle dig tryg og sikker ved at flyve med piloten.

Den samme bekymring kan opstå med droner inde i byen, for hvad nu hvis en ”rusten dronepilot” som ikke har fløjet droner det seneste år, vælger at starte sin 10 kg. tunge drone i bymæssig bebyggelse. Det kan potentielt slå et menneske ihjel, hvis det går galt.

Derfor er der et krav om minimum 4 timers flyvning fordelt over 24 vellykkede flyvninger, hvilket jo egentlig er ret sparsomt. Og hvis du er én af de rutinerede dronepiloter som har været en del af ”gamet” de sidste par år, kan du nok også nikke genkendende til mange ændrede regler, nye softwareopdateringer til dronen, helt nye droner på markedet, og meget andet som løbende er sket.

Sådan vedligeholder du dit dronebevis

Dronebeviset er inddelt i 3 kategorier (Kategori 1A, 1B og 2). Selvom du er indehaver af et Kategori 2 dronebevis, behøver du ikke at vedligeholde dine færdigheder på en kategori 2 drone – Det kan sagtens ske på 1B eller 1A, selvom det nu vil være klogt også at bringe Kategori 2 dronen i spil.

Når du har udført din flyvning, påfører du den i din logbog, uanset om det har været en flyvning uden for bymæssig bebyggelse, eller inde i byen – Begge dele tæller med. Din logbog er din dokumentation på din flyvning og vedligeholdelse. Logbogen skal udfyldes senest 24 timer efter din flyvning. Vi anbefaler i øvrigt at bruge Dronelog.dk som overholder gældende dansk lovgivning.

Spørgsmålet er så, om du må flyve i bymæssig bebyggelse, blot for at vedligeholde færdighederne. I indledningen kom jeg ind på, at der i §3 stod at flyvningen kun måtte ske i bymæssig bebyggelse, hvis det skete i professionelt øjemed.

Definitionen på professionelt øjemed kan vi finde i §2. punkt 13, da der her står, at professionelt øjemed er flyvninger med et formål til en bestemt opgave, som f.eks. inspektioner, videooptagelser, forsikringsopgaver eller test.

Der står ikke direkte, at du må udføre vedligeholdelsesflyvning, men det er MyDroneAcademys opfattelse, at vedligeholdelsesflyvning også er en opgave i et formål professionelt øjemed, og du må derfor gerne udføre vedligeholdelsesflyvning i bymæssig bebyggelse.

Alternativt vil du kunne oplyse, at du udfører en testflyvning med din drone for at klargøre den og checke at den virker til din næste kommende opgave.

Alt hvad der har karakter af hobbyflyvning og rekreativ flyvning er forbudt i bymæssig bebyggelse, da det ikke er i professionelt øjemed. 

Se flere nyheder her: