Tag dine dronebeføjelser med ud på ”landet”

Selvom du kun flyver ude på ”landet” – altså uden for de områder som klassificeres som ”Bymæssigt område”, er der en række fordele ved alligevel at erhverve sig et Dronebevis.

  1. Du må flyve tættere på ting
  2. Du kan aflæse et flyvekort
  3. Du får kendskab til dronens teknik

Flyv tættere på ting

Når du er indehaver af et dronebevis, må du tage dine beføjelser med ”uden for byen”, og der er derved en lang række ting du kan komme tættere på.

 

For overhovedet at må flyve på landet, skal du enten have erhvervet et Dronetegn (Som ikke er det samme som et Dronebevis), eller være medlem af en anerkendt modelflyveklub, så snart din drone vejer mere end 250 gram. Er du medlem af en anerkendt modelflyveklub skal du stadig overholde de samme afstandskrav som til Dronetegnet

Afstandskravet til Dronebeviset er væsentligt bedre end til Dronetegnet, da du både kan komme tættere på mennesker, veje, jernbane, lufthavne m.m.

Den eneste beføjelse fra Dronebeviset som ikke kan medtages uden for byen, er den maksimale flyvehøjde.

Med et Dronebevis må du inde i byen flyve op til 120 meter over terræn, hvor du uden for byen kun må gå op til 100 meter over terræn.

Du må dog godt gå højere op end 100 meter over terræn, såfremt du følger et højere objekt, som må overflyves med op til 25 meter.

Med et Dronebevis afhænger afstandskravet af din flyvehøjde. Når det drejer sig om afstand til mennesker, veje og jernbane, skal din afstand være 1 x flyvehøjden, minimum 15 meter og maksimalt 50 meter.

Dvs. at hvis du flyver i 5 meters højde, skal du holde 15 meters afstand.

Flyver du i 30 meters højde, skal din afstand være 30 meter.

Flyver du i 75 meters højde, skal din afstand være 50 meter.

Hvis du ønsker at gå helt ned til 2 km til lufthavne og militærlufthavne, må din maksimale flyvehøjde kun være det samme som 40 meter over banens højde.

Dronebevis ude på landet

Du kan aflæse et flyvekort

På dronebevisuddannelsen lærer du en lang række teoretiske ting, som f.eks. at aflæse et flyvekort.

Flyvekortet indeholder mange brugbare informationer som f.eks. lufthavne, restriktions- og fareområder, naturfølsomme områder m.m.

Når du er i stand til at aflæse et flyvekort, kan du bedre vurdere hvorvidt din flyvning er i strid med lovgivningen – og ikke mindst hvilke flyvninger du godt kan få lov at udføre.

Du får kendskab til dronens teknik

Når du har været igennem dronebevisuddannelsen har du fået et bedre indblik i dronens teknik, og hvordan dronen fungerer. Dette sætter dig i stand til bedre at vurdere hvornår der er risiko for at dronen kan blive udsat for en såkaldt fly-away, så du kan undgå dette.

Du vil også have et kendskab til hvordan batterier på dronen fungerer, så du ikke pludselig risikere at din drone styrter grundet defekt batteri.

Har du endnu ikke et dronebevis, kan du tilmelde dig et hold lige her>>

Se flere nyheder her: