Sikkerhedszoner omkring droner

BEMÆRK: Denne artikel er forældet efter den nye bekendtgørelse som kom 1 januar 2018. Der er ikke længere krav om, at dronen skal have redundans for at må overflyve mennesker.

I denne guide vil jeg gennemgå hvad en sikkerhedszone er, hvor stor den er og hvem som må være i sikkerhedszonen, bl.a. medhjælpere, tilskuere, statister og andre herunder gående, cyklister og biler.

Jeg har udarbejdet et skema som skal hjælpe dig med at få et hurtigt overblik. Ligeledes kan du se videoguiden for dybdegående eksempler.

personer som må opholde sig i sikkerhedszonen

Hvad er en sikkerhedszone?

Uanset om man flyver med droner uden for byen med et dronetegn, eller inde i byen med sit dronebevis, er der nogle sikkerhedsafstande som skal overholdes.

Disse afstande benævnes både som sikkerhedsafstande, flyve- og sikkerhedsområder samt sikkerhedszoner. Jeg benytter for nemhedens skyld ordet ”Sikkerhedszone”.

Sikkerhedszonen er et område rundt om dronen, som følger dronen under flyvningen. Sikkerhedszonen bruges til at definere, hvem som må opholde sig tæt på, eller neden under dronen.

 

Sikkerhedszone uden for byen

I Landdronebekendtgørelsen § 13 stk. 13 står der:

Flyvning med droner, som ikke er mikrodroner, må ikke finde sted nærmere end 50 meter horisontal afstand fra andre mennesker, medmindre disse er deltagere i eller tilskuere til flyvningen.

Sikkerhedszonen er derfor altid 50 meter (medmindre det er droner under 250 gram – mikrodroner). Foruden dronepiloten, er det kun mennesker som deltager i flyvningen eller er tilskuere til denne, som må opholde sig inden for sikkerhedszonen.

Nøgleordene her er deltager og tilskuer. En deltager kan f.eks. være en medhjælper, eller en statist der skal filmes med dronen.

Definitionen på en tilskuer kan vi også finde i landdronebekendtgørelsen under §2 punkt 13

Tilskuer: Skal i denne bekendtgørelse forstås som en person, der har besluttet at overvære en begivenhed i forbindelse med flyvning med droner

Det er ofte sådan at droneflyvning tiltrækker opmærksomhed, hvorfor der ofte er gående, hundeluftere eller andre, som vælger at komme hen for at følge droneflyvningen når de ser dronen. De vil derved være tilskuere, når de udviser denne adfærd. Men er det personer som blot vælger at passere og gå forbi, er det altså ”andre”, og må derved ikke være i sikkerhedszonen.

Hvis du er indehaver af Dronebevis, kan du tage dine beføjelser fra ”Byen” med uden for byen, som kan gøre din sikkerhedszone mindre. Se mere i næste afsnit.

Sikkerhedszone i byen

I Bydronebekendtgørelsen § 8 står der:

Droneføreren skal oprette et flyve- og sikkerhedsområde, som følger dronen under flyvningen, så området altid har sit centrum der, hvor dronen befinder sig. Flyve- og sikkerhedsområdet skal have en radius på 1 gange flyvehøjden på hele ruten, dog mindst 15 meter og højst 50 meter.

Her er der altså ikke en fast sikkerhedsafstand på 50 meter, som der var uden for byen. Sikkerhedszonen er en radius på det samme som flyvehøjden, dog minimum 15 meter, og maksimalt 50 meter. Flyvehøjden beregnes fra jordoverfladen.

Hvis du flyver i en højde på 20 meter over jordoverfladen, har sikkerhedszonen en radius på 20 meter fra dronen.

Flyver du i en højde på 10 meter har sikkerhedszonen en radius på 15 meter (Minimumsafstanden).

Flyver du i en højde på 60 meter, har sikkerhedszonen en radius på 50 meter (Maksimumsafstanden).

Hvem må så opholde sig inden for sikkerhedszonen? Det finder vi også svaret på i §8 stk. 2

Ingen andre personer end droneføreren og eventuel medhjælper må opholde sig inden for flyve- og sikkerhedsområdet, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 har noget med redundans at gøre, så den vender vi tilbage til om lidt.

Det vil altså sige, at det kun er dronepiloten og hans medhjælpere som må opholde sig inden for sikkerhedszonen. Medhjælpere findes der ikke nogen definition på i bekendtgørelsen, så vi har spurgt Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen om en uddybning.

Medhjælpere er alle de personer der skal til, for at gennemføre flyvningen. Og her taler vi altså IKKE om statister eller andre personer der skal filmes. Personer der skal til for at gennemføre flyvningen, er f.eks. en CO-Pilot, kameraoperatør, spottere, sikkerhedspersonel og lignende.

Tilskuere, statister og andre må altså IKKE komme inden for din sikkerhedszone, medmindre vi kan overholde de punkter som er oplyst i stk. 3 – Stk. 3 siger nemlig:

Hvis dronen fuldt ud kan kontrolleres ved tab af en motor eller har anden sikkerhedsanordning (f.eks. faldskærm) under alle faser i flyvningen, må personer, som har givet samtykke til droneføreren, opholde sig inden for flyve- og sikkerhedsområdet.

Vi kommer altså over i den sidste kolonne på ovenstående skema, hvor der så er sat et udråbstegn. Hvis personen har givet samtykke, og dronen har redundans eller anden sikkerhedsanordning, må personen godt opholde sig inden for dronens sikkerhedszone.

Nøgleordene her er altså redundans eller sikkerhedsudstyr og samtykke.

Hvordan du indhenter dit samtykke på skrift eller mundtligt, skal jeg ikke være herre over – men det er altså lettest i retten at dokumentere noget på skrift.

Igen, husk at du kan tage dine beføjelser fra dit dronebevis med uden for byen, hvorfor der er sat en pil ved "Andre" under "Drone med redundans", da det derved er muligt, såfremt personen giver samtykke.

Motorcykler og biler i sikkerhedszonen

Når du med dit dronebevis nærmer dig en vej, eller har fået tilladelse til at overflyve større offentlige veje, opstår der typisk spørgsmål om biler og motorcykler må befinde sig i sikkerhedszonen.

Cyklister og motorcyklister er ligesom gående, ikke er beskyttet, så derfor skal du også holde sikkerhedsafstand til disse. De vil være placeret under ”andre” i ovenstående skema.

I lukkede biler og køretøjer er personen beskyttet, ligesom han ville være i en bygning, hvorfor disse gerne må opholde sig inden for dronens sikkerhedszone. Det kræver så, at du kan kontrollere, at der ikke kommer åbne cabrioleter, eller at en bil parkere og folk stiger ud af, inde i sikkerhedszonen.

Husk også, at du skal have tilladelse til at overflyve større offentlige veje. Du finder en guide til hvilke veje der er klassificeret som større offentlige veje her.

Særlig tilladelse

Hvis du ikke kan overholde kravene i ovenstående skema, er der mulighed for at ansøge om en særlig tilladelse hos Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen. En særlig tilladelse omfatter en ansøgning om hvilken flyvning man ønsker tilladelse til, sammen med en risikovurdering. Ved du ikke hvordan du skal gribe opgaven an, kan du få hjælp af os til at udfylde ansøgning og risikovurdering. Se mere om særlige tilladelser her.

Se flere nyheder her: