Droner i Natura 2000 områder

Må droner flyve i Natura 2000 områder?

Der er begyndt at køre forskellige debatter om hvorvidt man må flyve med droner i Natura 2000-områder, og om der gælder de samme regler som ved særligt støjfølsomme naturområder (BL 7-15).

 

Det korte svar er: Du skal ikke forholde dig til Natura 2000-områder*

Det uddybende svar er: 

I bekendtgørelsen om flyvning med droner i bymæssigt område, står der i §16 stk. 8: Flyvning over særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 meter over terræn må kun ske ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold og lignende.

Definitionen på et særligt følsomt naturområde findes også i bekendtgørelsen under §2 punkt 16 hvoraf det fremgår: Særligt følsomme naturområder: De områder, der fremgår af Trafik- og Byggestyrelsens bekendtgørelse BL 7-15, 1. udgave af 24. september 2012, Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark.

Der kan derfor konkluderes, at det ene og alene er de områder nævnt i BL 7-15 hvor man som droneføre ikke må flyve, medmindre at det er nødvendigt grundet opgavens art. Du derfor gerne må flyve i Natura 2000-områder som ikke er nævnt i BL 7-15 (medmindre der rent lovgivningsmæssigt er andet som begrænser dine muligheder for droneflyvning som f.eks. restriktionsområder, kolonne 3-virksomheder, lufthavne ol.)

Det skal dog understreges, at det stadig er tilladt at tage hensyn til sine omgivelser, når du udfører droneflyvninger.

Ny BL 7-15 på trapperne

D. 28 april 2017 blev udgave 2 af BL 7-15 vedtaget, og træder i kræft d. 1 juli 2017. Du finder BL 7-15 Udgave 2 her. Den nye BL 7-15 afløser den gamle BL 7-15 udgave 1 af 24 september 2012.

De nye særlige naturfølsomme områder ses neden for.

BL 7-15 udgave 2

Du kan også bruge Droneluftrum.dk som viser et komplet kort over hvor du må flyve, og hvor du skal sørge for tilladelse. De grønne viser de særligt naturfølsomme områder.

Se flere nyheder her: